Våren 2008 lanserte Likestillings- og diskrimineringsombudet rapporten «Kartlegging av diskriminering i offentlig sektor – første trinn?». Dessverre opplever mange å bli diskriminert av offentlige instanser og ikke alle kjenner til hvilke rettigheter de har og hvor de kan henvende seg når de blir utsatt for diskriminering. Formålet med kurset er å styrke bevisstheten rundt det juridiske diskrimineringsvernet og diskutere fremgangsmåter for å bistå personer som opplever diskriminering.

Sted: LDO, Grensen 5, 2.etg Oslo.
Påmelding:
ofe@LDO.no
Påmeldingsfrist: onsdag 22. april

På kurset vil vi blant annet fokusere på:

  • Hva er diskriminering?
  • Diskrimineringsvernet – hva sier loven?
  • Forskjellen på direkte og indirekte diskriminering
  • Diskriminering på flere grunnlag
  • Hva er en god veileder?
  • Likestillings- og diskrimineringsombudets arbeidsområder

Arrangementet er gratis, men det er bindende påmelding. Reise og eventuell overnatting må du ordne selv. Det vil bli servert en enkel lunsj under kurset. Trenger du tilrettelegging så si fra ved påmelding.

Last ned invitasjon og påmeldingsskjema her.