Onsdag 21. november inviterer Likestillings- og diskrimineringsombudet til konferansen "De beste hodene får ikke alltid bein å gå på".

 

Arbeidsmarkedet koker og mange bedrifter er på jakt etter god og kompetent arbeidskraft. Samtidig står mange arbeidssøkere utenfor og vil inn. Likestillings- og diskrimineringsombudet setter fokus på problemet med en større konferanse om personer med nedsatt funksjonsevne og arbeidsliv.
21. november 09.00 - 16.00
Felix, Aker brygge, Oslo
På konferansen får du blant annet
• Gode eksempler fra store og små virksomheter
     Stormberg: Lønnsom inkludering i praksis
     Abelia: Kloke hoder i arbeid
• Hva påvirker handlinger og holdninger?
     Morten Krogvold: Hva gjør bilder med oss?
     NTNU/HiST: Overgangen fra utdanning til arbeid
• Informasjon om rettigheter og plikter
     Ombudet: Hva sier loven?
     NAV: Hva finnes av støttemuligheter?


Konferansen er gratis. Meld deg på ved å sende en e-post til pamelding@LDO.no. Påmeldingsfrist er 12. november.
Vi garanterer at de som deltar blir klokere på rekruttering, inkludering og diskriminering.
Kurset er godkjent av NETF, som 7 timer til ergoterapispesialist i arbeidshelse.

Fullstendig program finner du her.