Alle elever har rett til likeverdig og tilpasset opplæring uavhengig av kjønn, sosial bakgrunn og individuelle forutsetninger. Likevel ser vi at det er skjevheter i elevenes resultater etter endt grunnopplæring. I den pågående mediedebatten om dette har flere tatt til orde for at skolen er tilpasset jentene og at guttene blir tapere i skolen.

Tidspunkt: KL 11.30 - 13.30, 23. november
Sted: I LDO sine lokaler i Grensen 5, 2. etg
Påmeldingsfrist: 21. november
Påmelding: pamelding@LDO.no
Mer informasjon:

Ylva.Lohne@LDO.no tlf 22 05 59 57

Vi inviterer politikere, elever, lærere og myndigheter til å diskutere:

  • Er guttene «taperne» i skolen?
  • Passer undervisningsopplegget i skolen bare for jentene?

Innledere:

  • Thomas Nordahl, Professor ved Høgskolen i Hedmark, som nylig har gitt ut rapporten Gutters og jenters situasjon og læring i skolen.
  • Anders Bakken, forsker, NOVA 
  • Vibeke Mohn Herberg, leder i Elevorganisasjonen i Norge 
  • Haldis Holst fra Utdanningsforbundet

Møtet er åpent for alle, og vi legger opp til en åpen diskusjon der også publikum vil få anledning til å delta og komme med synspunkt og spørsmål.

Last ned invitasjonen i pdf-format