Barne- og familiedepartementet, Likestillings- og diskrimineringsombudet og KS inviterer til regionale konferanser om likestilling

            

                                          Likestilling i kommunene


                          Internasjonale forpliktelser = lokal utfordringer

 

 28. november i Kristiansand (Radisson SAS Caledonien Hotel)

Til tross for at Norge er kommet langt i arbeidet med likestilling, er det fremdeles områder der det gjenstår flere utfordringer. Gjennom de regionale konferansene ønsker vi å oppnå

Økt oppmerksomhet omkring likestilling i egen hverdag
Tilføre ny kunnskap, gi gode eksempler og inspirasjon til eget arbeid
Gi grunnlag for mer likestilling i kommende fireårsperiode 

Vi ønsker å nå engasjerte politikere, ledere, planleggere, likestillingsansvarlige og andre som arbeider med eller er opptatt av temaet. Politikere ønskes spesielt velkommen!

Det er opprettet et eget reisestipend for politikere. Reiseutgifter inntil kr 2000 dekkes av stipendet.

Mer om innhold, program og påmeldingsskjema finnes her. Påmeldingsfrist er 5. november.