Illustrasjon - Årskonferanse 2018 - arbeidsliv uten kjønn

LDOs årskonferanse 2018

På ombudets årskonferanse spør vi om det kjønnsdelte arbeidsmarked er rustet til å møte fremtidens behov.  

Arbeidslivet står foran store endringer som følge av blant annet digitalisering, automatisering og demografiske endringer. En stor andel av jobber i Norge blir sannsynligvis automatisert bort i løpet av de neste årene. Dette innebærer store endringer i behovene for kompetanse og arbeidskraft.


Det er fastlåste mønstre når det gjelder hvor kvinner og menn jobber, noe som fører til redusert fleksibilitet. Dette kan komme til å gi en dårlig match mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft. Det kjønnsdelte arbeidslivet i Norge bidrar også til å begrense den enkeltes opplevde valgmuligheter. Karrieremulighetene for menn og kvinner blir dessuten ulike.

På konferansen 22. november samler vi forskere, partene i arbeidslivet, fagfolk fra utdanningssektoren og politikere. Vi diskuterer om endringene arbeidslivet står overfor vil kunne bidra til bryte opp kjønnsdelingen. Hva skal til for å utvide utvalget av yrker unge velger blant?

Påmeldingen til konferansen er åpen. Vennligst se nederst på denne siden.Påmeldingsfrist er 20. november.

Dato og klokkeslett: 22. november 2018, registrering fra klokken 08:30, konferansestart klokken 09:00.

Konferansen er ferdig klokken 14.30

Sted: Thon Conference Universitetsgaten, Oslo

 Inngang fra Universitetsgaten (mellom Norli og Hard Rock cafe)

Program:

Innledning klokken 09.00

 • Velkommen ved likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm
 • Åpning av barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H)

 • Innledning ved likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm

 

Del 1: Hva vet vi om dagens og framtidas arbeidsliv?

 • Hva vet vi om kjønnsdelingen i arbeidslivet?

Liza Reisel, forskningsleder, Likestilling, integrering, migrasjon CORE (Institutt for samfunnsforskning), medlem av utvalget #UngIDag

 • Hvilke kjønnsforskjeller er det i skoleprestasjoner?

Camilla Stoltenberg, leder av Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner

 • Kjønnsdeling og kompetansebehov i framtidas arbeidsliv

Nils Martin Stølen, seniorforsker ved SSB

 • Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet – er det et problem?

Jon Erik Dølvik (forsker I ved Fafo) og Elin Ørjasæter (samfunnsdebattant og førstelektor ved Høyskolen Kristiania)

 • Hvor lett eller vanskelig er det å velge annerledes?

Samtalen ledes av Edin Babic (presse- og kommunkasjonsrådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet)

Sykepleier Christian Strømnes

Rørlegger Marie Linn Havsgård

Barnehagelærer Vegard Berge

 

Klokken 11.30 lunsj

 

 • Politiske kommentarer

Mathilde Tybring-Gjedde (H) og Lise Christoffersen (Ap)

 

Del 2: Hvordan kan vi utvide folks valgfrihet?

 • Hva skal til for at ungdom skal velge utradisjonelt?

Panelsamtalen ledes av Jon Martin Larsen (kommunikasjonssjef i Likestillings- og diskrimineringsombudet)

Nina Skarpenes, rektor ved Politihøgskolen

Øyvind W. Gregersen, dekan ved Fakultet for naturvitenskap NTNU Trondheim

Inger Vagle, førsteamanuensis på Oslo Met

Ann-Mari Milo Lorentzen, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet

Kristoffer Chelsom Vogt, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, medlem av utvalget #UngIDag

 • Hvordan brukes virkemidlene i skolen for å motivere og ruste unge til å ta utradisjonelle valg?

Liv Hofgaard, lærer og yrkes- og utdannningsrådgiver ved Skeiene ungdomsskole, leder for Rådgiverforum Norge

Morten Sørlie, leder, Senter for realfagsrekruttering

 • Vil det nye arbeidslivet true likestillingen

Mari Teigen, Forsker I, Leder for CORE (Insitutt for samfunnsforskning)

 • Panelsamtale om hvordan vi kan bryte opp det kjønnsdelte arbeidsmarkedet

Panelsamtalen ledes av Hanne Bjurstrøm

NHO – Nina Melsom, direktør område arbeidsliv
KS – Øystein Lorvik Nilsen, rådgiver avdeling for arbeidsliv arbeidsgiverpolitikk
Fellesforbundet – Per Skau, forbundssekretær
Handel og kontor – Trine Lise Sundnes, leder
Norsk sykepleierforbund – Solveig Kopperstad Bratseth, nestleder

 • Avslutning

 

Påmelding:

Bruk vårt elektroniske skjema eller send en e-post til pamelding@ldo.no for å melde deg på. (Fristen for påmelding har gått ut.)