Kirke

Frokostmøte - Likestilling og religionsfrihet

Likestilling og religionsfrihet – I hvor stor grad skal religionen prege (det likestilte) samfunnet? Og i hvor stor grad skal (det likestilte) samfunnet prege religionsutøvelsen?

Frokostmøte 22. juni 2017 kl. 08.30 -10.30

Mariboes gate 13, 1.etg. Servering fra kl. 08.00.

Religions- og livssynsfriheten er en grunnleggende menneskerettighet og en forutsetning for et fritt samfunn. Religionsutøvelsen begrenses imidlertid, blant annet av hensyn til likestilling. Vi diskuterer følgende:

  • Skal samfunnet være livssynsåpent? Krever livssynsåpenhet at offentligheten er sekulær?
  • Når er begrensningene i religionsfriheten nødvendig for et likestilt samfunn?
  • Hvor mye religionsuttrykk kan og skal vi tåle i arbeidslivet, på skolen, i trossamfunnene, og i offentligheten?
  • Hvordan behandles spørsmål om religion i medier og i samfunnsdebatten?

Program

  • Innledning av ombudet Hanne Bjurstrøm Sturla Stålsett, professor i teologi ved Menighetsfakultet, ledet utredningen «Et livssynsåpent samfunn» fra 2013: Er Norge et livssynsåpent samfunn? Ønsker vi å være det? Hva skal til for å bli det?
  • Iselin Huuse, jurist og fagansvarlig for religion og livssyn i ombudet: Hva er rettstilstanden og utviklingen i diskrimineringsvernet når det gjelder religion? Hvilke valg står staten overfor?
  • Knut Lundby, professor i medier og kommunikasjon ved UiO, med særlig fokus på religion og medier: Hvordan behandles spørsmålene om religion i media og i samfunnsdebatten? Forskjellsbehandles religioner?
  • Ulike stemmer om det å være religiøs og jobbe for likestilling.