Glade barn på skolen

Frokostmøte: Hardere ytringsklima og vedvarende skjevheter

Velkommen til Likestillings- og diskrimineringsombudets presentasjon av den nye tilsynsrapporten til FN om status for Norges oppfyllelse av FNs rasediskrimineringskonvensjon (CERD).

Dato: Onsdag 24. oktober 2018
Sted: Melakafé, Mariboesgate 8, Oslo
Tid: kl. 8.30 – 10.15

Enkel frokost serveres fra kl. 8.30, og møtet starter kl. 9.00

PROGRAM

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm
presenterer tilsynsrapporten som har følgende tema:

  • Overordnede utviklingstrekk
  • Hatytringer og hatkriminalitet
  • Skole og utdanning
  • Arbeid og kvalifisering
  • Kjønnsbasert vold

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland mottar rapporten og redegjør kort for hvordan regjeringen vil følge den opp.

Korte kommentarer fra organisasjoner og enkeltpersoner til kapitlene i rapporten: Abdirahman Hassan, journalist i Si ;D og student, Ayesha Iqbal Khan, leder for nettverket Kvinner i Fokus (KIF) Rune Berglund Steen, leder for Antirasistisk senter og Mildrid Mikkelsen, leder for ROSA-prosjektet

Statssekretær Kristin Holm Jensen i Kunnskapsdepartementet mottar rapporten. Departementet har ansvar for skole, høyere utdanning og integrering.

Påmeldingsfrist: Fredag 19. oktober
Meld deg på her
Eller ring 23 15 73 00