Uklar menneskemengde på Karl Johan
Foto: Alf Storm

Frokostmøte: Funksjonshemmedes menneskeretter brytes!

Likestillings- og diskrimineringsombudet presenterer sin første tilsynsrapport til FN om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne i Norge.

 • Dato: Mandag 19. oktober 2015
 • Tid: 08.30 – 10.00
 • Sted: Mariboes gate 13, Oslo

Dersom du ikke kan være tilstede i Oslo, kan du følge arrangementet her

Program

 • Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik presenterer rapporten:
  • Hvordan er situasjonen på viktige samfunnsområder?
  • Hva anbefaler ombudet?
 • Kommentarer ved representanter for sivilt samfunn
 • Kort om hvordan regjeringen vil følge opp rapporten
  v/ statssekretær Kai-Morten Terning, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Påmelding

Send en e-post til ml@ldo.no eller ring oss på telefon 23 15 73 00. Påmeldingsfrist: Fredag 16. oktober.

Frokostmøtet er åpent for alle. Vi serverer frokost kl. 8.30, og møtet starter 9.00.

Lokalene våre er godt tilrettelagt.
Gi beskjed hvis du har behov for tegnspråk- eller skrivetolk, hvis det er hensyn vi bør ta ved matservering og/eller om det er andre forhold vi bør vite om.