Hvem skal moderere hatet på nett?

Program for konferansen

Ombudet har undersøkt omfanget og ulike former for hatefulle ytringer i offentlige debatter på nett. På årskonferansen presenterer vi resultater fra denne første norske undersøkelsen. Hvem har ansvaret for å motvirke skadevirkningene av hatet på nett? Redaktører og politikere møter til debatt. Konferansen blir strømmet. 

Introduksjon

08:30 - 09:00 Registrering og kaffe

09:00 – 09:10 Kunstnerisk innslag (ved Daniel Kvammen)

09:10 – 09:15 Velkomsttale

- Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud 

09:15 – 09:25 Åpning av konferansen

- ved statsminister Erna Solberg

09:25 - 09:35 Vårt ansvar for holdninger, verdier og grensesetting

- ved ordfører Marianne Borgen

09:35 – 09:45 Velkomst og praktisk informasjon ved konferansier

- Sigrid Sollund, programleder i NRK Dagsnytt atten

09:45 – 09:55 Personlig erfaring med hat

- Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant, Høyre (H)

Del 1: Hva vet vi om hatefulle ytringer i dag?

09:55 – 10:15 Omfanget av anmeldelser og etterforskning av hatefulle ytringer

- Oda Karterud, politiadvokat, Hatkrimgruppen ved Manglerud politistasjon

- Abetare Krasniqi, etterforsker, Hatkrimgruppen ved Manglerud politistasjon

- Liv Hilde Birkelund, seniorrådgiver, Politidirektoratet

 


  • 10:15 - 10:30 Pause

 

10:30 – 10:50 Foreløpige funn: Ombudets innholdsanalyse av hat på Facebook

- Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud

10:50 – 11:10 Kommentar til ombudets innholdsanalyse

- Marjan Nadim, forsker, Institutt for samfunnsforskning

11:10  – 11:30 Nordisk samarbeid mot hatefulle ytringer

- Lumi Zuleta, prosjektleder, Institutt for menneskerettigheter i Danmark

 


  • 11:30 – 12:00 Lunsj

 

Del 2: Medienes håndtering av hatefulle ytringer

12:00 - 12:20  Dealing with online abuse and hate: A global snapshot of editorial experiences and strategies

- Julie Posetti, award-winning Australian journalist and academic

12:20 – 12:50 Slik håndterer du nettdebatten

- Arne Jensen, generalsekretær, Redaktørforeningen

12:50 – 13:10 Hvordan forholder vi oss til hatefulle ytringer i offentlig debatt?

- Knut Olav Åmås, direktør, Stiftelsen Fritt Ord

13:10–13:15 Allmennkringkaster, hat og ytringsfrihet

- Espen Olsen Langfeldt, redaktør, NRK Nyheter

13:15 – 13:20 Nettmobbing – lokaljournalistikk som virkemiddel

- Dag Otter Johansen, redaksjonssjef i Budstikka 

13:20 –13:25 Vi tåler harde taklinger, men ikke hatefulle ytringer

- Gunnar Stavrum, sjefredaktør i Nettavisen

13:25 – 13:30 Hvordan skaper vi et ytringsklima som får kvinner til å ta ordet i verdidebatten?

- Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør, Vårt land

13:30 - 13:35 Hvem har ansvaret for en hatefull ytring? Facebook, mediene eller enkeltpersoner?

- Derek Bjølgerud, redaksjonssjef digitalt, TV2 Nyhetene

13:35 - 14:00  Panelsamtale ledet av Knut Olav Åmås: Hvordan ønsker redaktører den offentlige debatten innenfor sitt ansvar? Utfordringer knyttet til moderering av debatter online?

 14:00 - 14:10 Spørsmål fra salen


  • 14:10 – 14:25 Pause

 

Del 3: Politikernes håndtering av hatefulle ytringer

14:25 – 14:35 Introduksjon og kommentar ved konferansier

- Sigrid Sollund

14:35 – 14:40 Vår erfaring fra valget og arbeid mot hatefulle ytringer 

- Mani Hussaini, AUF-leder

14:40 – 15:15 Paneldiskusjon: Politikernes ansvar som rollemodeller i den offentlige debatten

- Sigrid Sollund, ordstyrer

- Solveig Horne, barne- og likestillingsminister, Fremskrittspartiet (Frp)

- Kristian Tonning Riise, Høyre (H)

- Geir Jørgen Bekkevold, stortingsrepresentant, Kristelig Folkeparti (Krf)

- Lene Vågslid, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet (Ap) 

- Sandra Borch, stortingsrepresentant, Senterpartiet (Sp) 

- Freddy Øvstegård, stortingsrepresentant, Sosialistisk Venstreparti (SV)

- Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud

15:15 - 15:25 Spørsmål fra salen

 

Avslutning

15:25– 15:40 Oppsummering og kommentar. Hatefulle ytringer i et menneskerettslig og demokratisk perspektiv

- Anine Kierulf, fagdirektør, Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

15:40 – 15:45 Takk og avslutning

- Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud

 

Dette er deltakerne på ombudets årskonferanse om hatytringer

Portrett av Knut Olav Åmaas

Knut Olav Åmås, direktør i Fritt Ord (Foto: Caroline Reistad).

Portrett av Heidi Nordby Lunde

Heidi Nordby Lunde, politiker i Høyre (Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen).

Portrett av Geir Jørgen Bekkevold

Geir Jørgen Bekkevold, politiker for Kristelig Folkeparti (Foto: Krf).

POrtrett av Mani Hussaini

Mani Hussaini, leder i AUF (Foto: privat).

Portrett av Hanne Bjurstrøm

Hanne Inger Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud

Portrett av Espen Olsen Langfeldt

Espen Olsen Langfeldt, redaktør i NRK Nyheter (Foto: privat).

Marjan Nadim

Marjan Nadim, forsker ved Institutt for samfunnsforskning (Foto: ISF).

Marianne Borgen

Marianne Borgen (SV), ordfører i Oslo (Foto: Oslo kommune/Sturlason)

Solveig Horne

Solveig Horne, barne- og likestillingsminister (Frp). (Foto: Ilja C Hendel)

Lumi Zuleta

Lumi Zuleta, prosjektleder for Institutt for menneskerettigheter i Danmark (Foto: Institut for Menneskerettigheder)

Lene Vågslid

Lene Vågslid, Arbeiderpartiet (Foto: Stortinget)

Gunnar Stavrum

Gunnar Stavrum, redaktør i Nettavisen (Foto: privat).

Julie Posetti

Julie Posetti, australsk journalist og akademiker (Foto: privat)