FN-flagget

Orienteringsmøte om rapportering til FNs Rasediskrimineringskomite

Vi inviterer til orienteringsmøte om rapporteringen og eksaminasjonen av
Norge i FNs Rasediskrimineringskomite i Genève den 17. og 18. august i år.

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR/NI), Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og Antirasistisk Senter (ARS) ønsker å gjøre våre innspill til FNs rasediskrimineringskomite kjent for interesserte organisasjoner og enkeltpersoner.

  • Dato:  Torsdag 13. august kl. 14.00 - 16.00
  • Sted:  Norsk senter for menneskerettigheter, Oslo Sentrum, Cort Adelers gt. 30. (Auditoriet i 1. etg. innenfor kantina) Klikk her for kart.

Program:

  • 14:00 - 14:20 Norsk senter for menneskerettigheter: Høring i FN- systemet og rollen som nasjonal institusjon
  • 14:20 - 14:40 Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet: Koordinering og forberedelse av statsrapporten.
  • 14:40 - 15:15 Likestillings- og diskrimineringsombudet: Rollen som tilsynsorgan og LDOs rapport til komiteen.
  • 15:15 - 15:45 Antirasistisk Senter: Rollen som koordinator og skyggerapporten til komiteen.
  • 15:45 - 16:00 Spørsmål og kommentarer fra salen.

Møtet er åpent for alle. Velkommen!

Praktisk informasjon

Det serveres kaffe, te, mineralvann og frukt under møtet.

Kontakt:

LDO: Heidi.wyller@ldo.no
NI:     Kristin.hogdahl@nchr.uio.no
ARS: linloekkeb@antirasistisk-senter.no

Se rapportene under Norge: KLIKK HER