Påmelding LDO-kurs alle moduler
 
Eller kryss av ett eller flere av følgende kurs:
Modul 1: Diskrimineringslovverket i arbeidslivet
Modul 2: Lønn som fortjent
Modul 3: God rekruttering er likestilt rekruttering
Modul 4: Tilrettelegging i arbeidslivet - alle skal med, men hvordan?
Modul 5: Seks grep for å forebygge og hindre trakassering og seksuell trakassering på arbeidsplassen
Modul 6: Hva er trakassering og seksuell trakassering? Hvordan bør arbeidsgiver håndtere saker som gjelder trakassering og seksuell trakassering?
 
Kontaktinformasjon (* må fylles ut)
 
 
LDO har vurdert lokalet og gått gjennom våre interne sjekklister med hensyn til god tilgjengelighet. Forøvrig lurer vi på:
 
Tegnspråktolk
 
Er det eventuelle hensyn vi bør ta ved matservering
og/eller andre forhold vi bør vite om?:
 
Kurset er gratis.
 
På grunn av begrensede plasser setter vi pris på om du gir beskjed om evt. frafall senest 8 dager før kurset skal finne sted.