Påmelding LDO-kurs modul 1 - 7
Eller kryss av ett eller flere av følgende kurs:
Modul 1 Diskrimineringslovverket i arbeidslivet – Rettstilstanden, forslag til ny lov og konsekvenser for likestillingen
Modul 2 Graviditet og foreldrepermisjon – «Når har du tenkt til å få barn da?»
Modul 3 Rekruttering – God rekruttering er likestilt rekruttering
Modul 4 Religion og livssyn i arbeidslivet – Rettigheter, begrensninger og dilemmaer
Modul 5 Hvordan hindre trakassering og seksuell trakassering på arbeidsplassen?
Modul 6 Individuell tilrettelegging i arbeidslivet – Plikter, rettigheter og muligheter
Modul 7 Likelønn – Lønn som fortjent? Kjønnsroller, juss og praktisk arbeid
 
Kontaktinformasjon (* må fylles ut)
 
LDO har vurdert lokalet og gått gjennom våre interne sjekklister med hensyn til god tilgjengelighet. Forøvrig lurer vi på:
Tegnspråktolk
Er det eventuelle hensyn vi bør ta ved matservering
og/eller andre forhold vi bør vite om?:
Kurset er gratis.
På grunn av begrensede plasser setter vi pris på om du gir beskjed om evt. frafall senest 8 dager før kurset skal finne sted.