Mann og kvinne i kontorlandskap

Velkommen til LDO-kurs 7.-9. mai!

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) inviterer til en kursrekke om aktuelle temaer om likestilling og ikke-diskriminering i arbeidslivet. 

Kursene passer for tillitsvalgte, fagforeningsansatte, arbeidsgivere og andre som er opptatt av hvordan likestillings- og diskrimineringsspørsmål skal og kan løses på den enkelte arbeidsplass. Vi tilbyr denne våren seks ulike kursmoduler. Det er mulig å melde seg på kun ett, eller så mange av modulene som er aktuelle for dere.

Hva er LDO-kurs?

LDO tilbyr og gjennomfører kontinuerlig kurs, opplæring og foredrag, særlig for fagforeninger og interesseorganisasjoner. Vårt mål er at modulene både skal fungere som grunnopplæring i diskrimineringsrett og som inspirasjon til metoder for kursopplegg, slik at deltakerne kan ta i bruk kursene i sine organisasjoner og settes i stand til å holde egne kurs om de samme temaene.

LDO vil i etterkant av kurset tilby presentasjonene og kursmateriell til bruk for deltakerne i sin tillitsvalgtopplæring, saksbehandlerkurs etc.

LDO-kurs 2019

I vår har vi satt av 7., 8. og 9. mai til seks halvdagsmoduler med temaer innenfor arbeidsliv. Alle kursmodulene vil finne sted i Oslo i 1. etasje i Mariboesgate 13.

Kursdeltakelsen er gratis.

Lunsj serveres kl. 12.00 til deltakere som deltar på to kursmoduler samme dag.

Les mer og meld deg på

Tirsdag 7. mai kl. 09.00 - 12.00 Modul 1: Diskrimineringslovverket i arbeidslivet

Tirsdag 7. mai kl. 12.30 - 15.30 Modul 2: Graviditet og foreldrepermisjon - når skal du få barn, da?

Onsdag 8. mai kl. 09.00 - 12.00 Modul 3: Rekruttering – God rekruttering er likestilt rekruttering

Onsdag 8. mai kl. 12.30 - 15.30 Modul 4: Tilrettelegging – Alle skal med, men hvordan?

Torsdag 9. mai kl. 09.00 - 12.00 Modul 5: Religion og livssyn på arbeidsplassen

Torsdag 9. mai kl. 12.30 - 15.30 Modul 6: Trakassering - hvordan forebygge og forhindre trakassering på arbeidsplassen

Påmelding

Påmeldingsfrist - mandag 29. april.