Modul 1: Diskrimineringslovverket i arbeidslivet

Dato/tid: Tirsdag 7. mai kl. 09.00 – 12.00

Kort om kurset

Målet med kurset er å gi deltakerne en oversikt over bakgrunnen for diskrimineringslovverket, og de viktigste virkemidlene for å jobbe for likestilling og mot diskriminering. Vi vil bruke caser fra aktuelle og prinsipielt viktige saker for å gå gjennom rettstilstanden.

Kurset setter diskrimineringslovverket inn i en helhetlig arbeidsrettslig ramme, og fokuserer på de områdene hvor diskrimineringslovverket gir den sterkeste reguleringen av arbeidsgivers plikter og ansattes rettigheter.

Kursmodulen inneholder

  • gjennomgang av utviklingen av diskrimineringslovverket
  • beskrivelse av rettstilstanden med case fra aktuelle problemstillinger
  • informasjon om LDOs og Diskrimineringsnemdas kompetanse i diskrimineringssaker
  • gjennomgang av det nye forslaget til utvidet aktivitets- og rapporteringsplikt i likestillings- og diskrimineringsloven 

 

Påmeldingsfrist - mandag 29. april.