Modul 2: Graviditet og foreldrepermisjon , - når har du tenkt å få barn, da?

  • Dato/tid: Tirsdag 7. mai kl. 12.30 – 15.30

Kort om kursmodulen

Forskjellsbehandling på grunn av graviditet og foreldrepermisjon er det temaet ombudet mottar flest saker om.

 I den likestillings- og diskrimineringsloven fra 2018 er det endringer som tydeliggjør diskrimineringsvernet ved graviditet, foreldrepermisjon og omsorgsansvar. Dette gjelder både individuelle rettigheter og aktivitetsplikten for arbeidsgiver.

Målet med dette kurset er å gi kursdeltakerne trening i å foreta diskrimineringsvurderinger og kunnskap om rettighetene knyttet til graviditet og foreldrepermisjon. I tillegg ønsker vi å løfte fram og diskutere gode rutiner som sikrer at det å få barn er en naturlig del av det å være en god arbeidstaker. 

 

Kursmodulen inneholder

  • en gjennomgang av regelverket i lys av relevante case
  • aktuelle problemstillinger som ansettelse, tilrettelegging, lønn, rettigheter i permisjon og ved tilbakekomst
  • tips til gode rutiner på arbeidsplassen for å sikre at småbarnsforeldre får sjanser og muligheter til å bidra for fullt
  • tips til gode rutiner på arbeidsplassen for å forhindre graviditetsdiskriminering

 

Påmeldingsfrist - mandag 29. april.