Modul 4: Tilrettelegging i arbeidslivet – Alle skal med, men hvordan?

Dato/tid: Onsdag 9. mai kl. 12:30 – 15:30

Kort om kursmodulen

Dette kurset handler om hvordan arbeidsgivere kan sørge for at tilretteleggingsprosesser gjennomføres på en god måte, slik at arbeidstaker får oppfylt sine rettigheter, og arbeidsgiver står trygt i sin beslutning.

Målet med dette kurset er å gi deltakerne kunnskap om rettighetene arbeidstakere har og pliktene arbeidsgivere har etter diskrimineringslovverket. Målet er videre å gi tillitsvalgte og arbeidsgivere tips til hvordan de kan jobbe med tilrettelegging.

Kursmodulen inneholder

  • bakgrunnsinformasjon om funksjonshemmede og barrierene de møter i arbeidslivet
  • gjennomgang av tilretteleggingsplikten i likestillings- og diskrimineringsloven
  • caseoppgaver med diskusjon
  • innspill til hvordan arbeidsgiver kan sørge for gode tilretteleggingsprosesser på arbeidsplassen

 

Påmeldingsfrist - mandag 29. april.