Modul 5: Religion og livssyn på arbeidsplassen

Dato/tid: Torsdag 9. mai kl. 09.00-12.00

Kort om kursmodulen

Arbeidstaker har en arbeidsplikt og arbeidsgiver har en styringsrett. Styringsretten begrenses imidlertid av diskrimineringsvernet og i noen tilfeller er ikke arbeidsplikten absolutt. Målet med kurset er at deltakerne skal bli kjent med de rettslige rammene, og settes i stand til å finne gode og fleksible løsninger som kan forhindre diskriminering og trakassering.

 Vi kommer til å gå nærmere inn på temaer som hodeplagg/symboler, håndhilsning, fri på religiøse dager, mat og drikke og bønn i arbeidstiden. I tillegg vil vi under kurset også si noe om reglene som gjelder for religiøst begrunnet forskjellsbehandling i trossamfunn.

.

Kursmodulen inneholder

  • en juridisk presentasjon av diskrimineringsvernet
  • eksempler fra nasjonal og internasjonal forvaltnings- og rettspraksis
  • gjennomgang av aktuelle problemstillinger om rett til tilrettelegging for ulik religiøs praksis
  • caseoppgaver
  • tips til gode rutiner for å håndtere problemstillinger

 

Påmeldingsfrist - mandag 29. april.