Hvordan forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering på arbeidsplassen?

  • Dato/tid: Torsdag 9. mai kl. 12.30 – 15.30

Kort om kursmodulen

Trakassering og seksuell trakassering er svært alvorlig og rammer den som berøres hardt. Det kan skape mistrivsel på jobben, føre til psykiske plager, sykefravær, og dårlig arbeidsmiljø generelt. I noen tilfeller bidrar trakassering til at den berørte velger å slutte i jobben. 

Arbeidsgiver har etter likestillings- og diskrimineringsloven en plikt til å forebygge og forhindre trakassering på arbeidsplassen. Målet med kursmodulen er å sette deltakerne i stand til å foreta risikovurdering på arbeidsplassen, og lære deltakerne å identifisere trakasseringssituasjoner. Målet er videre å gi deltakerne kunnskap om trakassering, arbeidsgivers ansvar og hvordan håndtere trakasseringssaker når det har blitt en sak.

Kursmodulen inneholder

  • en gjennomgang av de seks grepene for å forbygge og hindre trakassering og seksuell trakassering med utgangspunkt i den nettbaserte veilederen www.settestrek.no.
  • gjennomgang av hva trakassering og seksuell trakassering er
  • en presentasjon av trakasseringsvernet i likestillings- og       diskrimineringsloven
  • en gjennomgang av forvatnings- og rettspraksis
  • oppgaveløsning

 

Påmeldingsfrist - mandag 29. april.