Modul 2: Lønn som fortjent? Kjønnsroller, juss og praktisk arbeid

  • Dato/tid: Tirsdag 9. oktober kl. 12.30 – 15.30

Kort om kursmodulen

De siste 20 årene har kvinner tjent omtrent 85 prosent av menns lønn. Det er mange forklaringer på hvorfor vi har dette lønnsgapet i norsk arbeidsliv. Dette kurset gir deg innblikk i dette bakteppet. Vi gir deg kunnskap om hvordan likelønnsbestemmelsen i likestillingsloven skal forstås, og hvilken rolle tillitsvalgte på den enkelte arbeidsplass kan ha i arbeidet for likelønn lokalt.

 

I dette kurset vil vi også gi informasjon om graviditetsdiskriminering. Diskriminering på grunn av graviditet og lønnsforskjeller på grunn av kjønn har en klar sammenheng.

Kursmodulen vil inneholde

  • en presentasjon av forklaringer for manglende likelønn, både historisk og i dagens situasjon
  • en juridisk gjennomgang av likelønnsbestemmelsen og forbudet mot diskriminering på grunn av graviditet
  • gjennomgang av verktøy tillitsvalgte kan ta i bruk for å jobbe for likelønn på arbeidsplassen

Vi legger opp til et aktivt og deltakende kurs bestående av elementer som quiz og oppgaver. Vi ønsker at dere skal få mulighet til å dele prakstiske erfaringer og diskutere løsninger. Etter endt kurs håper vi dere forstår hva likelønn er og hvordan dere kan bruke likelønnsbestemmelsen.

Målgruppe

  • Arbeidsgivere og HR-rådgivere
  • Arbeidsplasstillitsvalgte og HTA/saksbehandlere lokalt/regionalt
  • Ansatte i fagforeningene sentralt med ansvar for kurs/opplæring av tillitsvalgte