Modul 5: Seks grep for å forebygge og hindre trakassering og seksuell trakassering på arbeidsplassen

Dato/tid: Torsdag 11. oktober kl. 09.00-12.00

Kort om kursmodulen

Trakassering og seksuell trakassering er svært alvorlig og rammer den som berøres hardt. Det kan skape mistrivsel på jobben, føre til psykiske plager, sykefravær, og dårlig arbeidsmiljø generelt. I noen tilfeller bidrar trakassering til at den berørte velger å slutte i jobben.
Arbeidsgiver har etter diskrimineringslovgivningen en plikt til å hindre og forebygge trakassering på arbeidsplassen. Målet med kursmodulen er å sette deltakerne i stand til å bidra til å redusere trakasseringsrisikoen på arbeidsplassen.

Kursmodulen inneholder

  • presentasjon av hvordan arbeidsgiver kan etablere forståelse for hva som er uakseptabel oppførsel på arbeidsplassen
  • en gjennomgang av hvordan arbeidsgiver kan gjennomføre risikokartlegging og tiltak for å redusere risikoen for trakassering
  • informasjon av hvordan arbeidsgiver kan etablere en «si fra kultur» på arbeidsplassen og rutiner for varsling om trakassering
  • informasjon om ledernes særskilte ansvar
  • informasjon om betydningen av at trakassering får konsekvenser for de som trakasserer
  • tips til hvordan arbeidsgiver kan skape åpenhet for å snakke om dette på arbeidsplassen


Vi legger opp til et aktivt og deltakende kurs og er opptatt av deltakernes egne erfaringer fra deres arbeidshverdag. Vi ønsker å diskutere gode og konkrete løsninger for å hindre og forebygge trakassering og seksuell trakassering.

Målgruppe

  • Arbeidsgivere/verneombud
  • HMS-ansvarlige og HR-personell
  • Arbeidsplasstillitsvalgte og saksbehandlere lokalt/regionalt
  • Ansatte i fagforeningene sentralt med ansvar for kurs/opplæring av tillitsvalgte