Hva er trakassering og seksuell trakassering? Hvordan bør arbeidsgiver håndtere saker som gjelder trakassering og seksuell trakassering?

  • Dato/tid: Torsdag 11. oktober kl. 12.30 – 15.30

Kort om kursmodulen

Kursmodulen inneholder en gjennomgang av hva trakassering og seksuell trakassering er. Arbeidsgiver har en plikt til å håndtere varsler om trakassering. Under kurset gir vi caser hvor deltakerne skal komme med forslag til hvordan de ville håndtert en sak. Casene blir gjennomgått, og vi gir eksempler på saker som har blitt behandlet i Likestillings- og diskrimineringsombudet, Likestillings- og diskrimineringsnemnda og i domstolene.


Målet med dette kurset er å gi deltakerne erfaring med å identifisere trakassering og seksuell trakassering. Målet er videre å gi deltakerne kunnskap om hvordan en kan håndtere saker som gjelder trakassering og seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Kursmodulen inneholder: 

  • en presentasjon av trakasseringsvernet i likestillings- og diskrimineringsloven
  • gjennomgang av hvordan arbeidsgiver bør håndtere saker som gjelder trakassering og seksuell trakassering
  • gjennomgang av praksis fra LDO, Likestillings- og diskrimineringsnemnda og domstolene
  • praktiske oppgaver

Målgruppe

  • Arbeidsgivere/verneombud
  • HMS-ansvarlige
  • Arbeidsplasstillitsvalgte og saksbehandlere lokalt/regionalt
  • Ansatte i fagforeningene sentralt med ansvar for kurs/opplæring av tillitsvalgte