Mann og kvinne i kontorlandskap

Velkommen til LDO-kurs!

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) inviterer til en kursrekke om aktuelle temaer om likestilling og ikke-diskriminering i arbeidslivet. 

Kursene passer for tillitsvalgte, fagforeningsansatte, arbeidsgivere og andre som er opptatt av hvordan likestillings- og diskrimineringsspørsmål skal og kan løses på den enkelte arbeidsplass. Vi tilbyr denne våren syv ulike kursmoduler. Det er mulig å melde seg på kun ett, eller så mange av modulene som er aktuelle for dere.

Hva er LDO-kurs?

LDO tilbyr og gjennomfører kontinuerlig kurs, opplæring og foredrag, særlig for fagforeninger og interesseorganisasjoner. Gjennom LDO-kurs vil vi presentere noe av det vi i LDO kan tilby av kursopplegg. Vårt mål er at modulene både skal fungere som grunnopplæring i diskrimineringsrett og som inspirasjon til metoder for kursopplegg, slik at deltakerne vil ta i bruk kursene i sine respektive organisasjoner og/eller settes i stand til å holde egne kurs om de samme temaene.

LDO vil i etterkant av kurset tilby presentasjonene og kursmateriell til bruk for deltakerne i sin tillitsvalgtopplæring, saksbehandlerkurs etc.

LDO-kurs i vår

I vår har vi satt av 5., 6. og 7. juni til seks halvdagsmoduler med temaer innenfor arbeidsliv. Alle kursmodulene vil finne sted i 1. etasje i Mariboesgate 13.

Kursdeltakelsen er gratis.

Lunsj serveres kl. 12.00 til deltakere som deltar på to kursmoduler samme dag.

Les mer og meld deg på

Tirsdag 5. juni kl. 09.00.12.00 Modul 1: Diskrimineringslovverket i arbeidslivet

Tirsdag 5. juni kl. 13.00-16.00 Modul 2: Lønn som fortjent: Kjønnsroller, jus og praktisk arbeid

Onsdag 6. juni kl. 09.00-12.00 Modul 3: Rekruttering – God rekruttering er likestilt rekruttering

Onsdag 6. juni kl. 13.00-16.00 Modul 4: Tilrettelegging – Alle skal med, men hvordan?

Torsdag 7. juni kl. 09.00-12.00 Modul 5: Seks grep for å forebygge og hindre trakassering og seksuell trakassering på arbeidsplassen

Torsdag 7. juni kl. 13.00-16.00 Modul 6: Hva er trakassering og seksuell trakassering? Hvordan bør arbeidsgiver håndtere saker som gjelder trakassering og seksuell trakassering?

Påmelding

Bruk vårt elektroniske skjema eller send en e-post til pamelding@ldo.no for å melde deg på.