Modul 2: Aktivitets- og redegjørelsesplikten for arbeidsgivere

  • Dato/tid: Tirsdag 22. oktober kl. 12.30 – 15.30

Kort om kursmodulen

11. juni i år vedtok Stortinget endringer i likestillings- og diskrimineringsloven. På dette kurset skal vi gå gjennom endringene som bidrar til en styrking av arbeidsgivernes aktivitets- og redegjørelsesplikt der lovgivers mål er at arbeidsgivere skal arbeide aktivt for å fremme likestilling og hindre diskriminering samt dokumentere dette arbeidet.

Kursmodulen vil inneholde

  • en presentasjon av loven
  • en  metodisk tilnærming til arbeidet med ARP
  • case og oppgaver

Vi legger opp til et aktivt og deltakende kurs. Vi ønsker at dere skal få mulighet til å dele prakstiske erfaringer og diskutere løsninger. Etter endt kurs håper vi dere forstår hva likelønn er og hvordan dere kan bruke likelønnsbestemmelsen.

Målgruppe

  • Arbeidsgivere og HR-rådgivere
  • Arbeidsplasstillitsvalgte og HTA/saksbehandlere lokalt/regionalt
  • Ansatte i fagforeningene sentralt med ansvar for kurs/opplæring av tillitsvalgte
  • Styremedlemmer

Påmelding

Vil du delta på dette kurset? Bruk vårt elektroniske påmeldingsskjema, eller send en e-post til pamelding@ldo.no. Det er mulig å melde seg på flere kurs i samme skjema, så husk å huke av for hvilke(t) kurs du melder deg på.