Likestillings- og diskrimineringsombudet skal være en synlig og tillitvekkende samfunnsaktør. Det er ombudets overordnede mål fram til 2010. Godt dokumentasjonsarbeid sammen med arrangementer, foredrag og synliggjøring gjennom media, har preget arbeidet i 2007. I tillegg har ombudet hatt mange store kampanjer dette året. Disse har også bidratt både til å markere ombudet som kompetansesenter og til å synliggjøre arbeidet vårt og hva vi kan gjøre for den enkelte som utsettes for diskriminering.

Her kan du laste ned Likestillings- og diskrimineringsombudets årsrapport for 2007 (PDF).

Ønsker du å få tilsendt en papirutgave av rapporten, kan du ringe 23 15 73 00 eller sende en e-post til post@ldo.no