LDO gikk inn i ein ny fase i 2010. Organisasjonen fekk nytt ombod og leiar.

I 2010 hadde LDO ei større satsing mot utelivsdiskriminering, m.a. i samarbeid med Oslo kommune og Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet, BLD. I tillegg til ein felles konferanse med dei to samarbeidspartane, arrangerte LDO debattmøte i Oslo og Trondheim.

Årsrapport 2010 i PDF-format.