Kontroll av 50 kommuners likestillingsredegjørelser

Likestillings- og diskrimineringsombudet har i 2007 kontrollert og vurdert 50 kommuners redegjørelser for likestilling.

Ombudet har i 2007 valgt å fokusere på kommunesektoren i arbeidet med å kontrollere likestillingsredegjørelser. Med bakgrunn i ombudets ressurser har vi valgt ut 50 kommuner. Alle fylker er representer med to kommuner, inkludert den mest folkerike i fylket. Sett under ett er alle 7 kommuneklasser representert i utvalget.

Ombudet valgte kommunesektoren på grunn av dens landsomfattende karakter, og fordi kommunen er en stor arbeidsgiver, spesielt for kvinner. Kvaliteten på likestillingsarbeidet i denne sektoren er derfor viktig.

Generelle nøkkeltall utarbeidet av Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) viser at kjønnsfordelingen i kommunesektoren per 1. desember 2006 var 76 prosent kvinner og 24 prosent menn. Kvinner dominerer innen sentraladministrasjon (66 prosent kvinner, 33 prosent menn), i oppvekst (74 prosent kvinner, 26 prosent menn), i pleie-, helse- og omsorgssektoren (89 prosent kvinner, 11 prosent menn) og innen kultur (65 prosent kvinner, 35 prosent menn). Menn dominerer innen teknisk sektor, hvor kjønnsfordelingen oppgis å være 72 prosent menn og 28 prosent kvinner.

I kommunesektoren er 22 103 ansatte definert som ledere. Kvinneandelen blant lederne oppgis til å være 61 prosent. Av 819 toppledere i kommunesektoren er 31 prosent kvinner. Gjennomsnittslønn for kvinner og menn er på henholdsvis kr 25.667 og kr 28.442. Sykefraværsprosenten, i gjennomsnitt for perioden 4. kvartal 2005 til 3. kvartal 2006, var 10, 3 prosent for kvinner mot 6,0 prosent for menn. Permisjonsuttak i samme periode var 1,3 prosent for menn, sammenlignet med 3,3 prosent for kvinner. (Her er foreldrepermisjon hovedårsak til forskjellen med 2.4 prosent for kvinner sammenlignet med 0,4 for menn).