Statusrapport 2008

 Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne er utgiver av denne rapporten som består av både interne og eksterne bidrag. Rapporten omfatter et utvalg av temaer og har et særskilt fokus på barn, ungdom og unge voksne med nedsatt funksjonsevne.

 

Dokumentasjonssenteret ble nedlagt 31. desember 2008, og senteret er nå innlemmet i Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) fra og med 1. januar 2009.

HTML-versjon av rapporten.