De fleste henvendelsene i 2007, som i 2006, gjelder brudd på likestillingsloven. Etter disse sakene, ligger saker om diskriminering på grunn av etnisitet og alder som nummer to og tre. I 2007 ble det registret totalt 1299 veilednings- og klagesaker hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Denne rapporten omhandler presenterer kun slike saker behandlet av juridisk avdeling: 1007 veiledningssaker og 152 klagesaker.

Sammenliknet med 2006 er dette en klar økning i veiledningssaker og nedgang i klagesaker.

Her kan du laste ned PRAKSIS 2007 (PDF).

Ønsker du å få tilsendt en papirutgave av rapporten, kan du ringe 24 05 59 50 eller sende en e-post til post@ldo.no