For første gang presenterte Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) et likestillingsregnskap ikke bare for kjønn, men også for områder som etnisitet, nedsatt funksjonsevne, alder, religion og seksuell orientering. Rapporten er en utvidet versjon av Likestillingsbarometeret.

SaLDO 2008 delt inn i kapitler i PDF format:

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader her

 SaLDO i Word format:

 

Ønsker du å få tilsendt en papirutgave av rapportene, kan du ringe 23 15 73 00 eller sende en e-post til post@ldo.no