Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven slår fast at det er forbudt å diskriminere personer med nedsatt funksjonsevne.