Likestilling for dummies

Hvorfor blir det mindre likestilling når gravide og småbarnsforeldre diskrimieres? Tegnehanne tegner og forklarer.

Visste du at graviditet og foreldrepermisjon er det temaet Likestillings- og diskrimineringsombudet får aller flest henvendelser om? Jeg tenker at av alle tanker som oppstår i det du får to streker på den pinnen, så bør ikke «gruer meg til å fortelle dette til arbeidsgiver» være en av dem.

Men nå er det faktisk slik at hele én av tre arbeidsgivere er skeptiske til å ansette gravide.

Tegning av Tegnehanne av kvinne på jobbintervju. Arbeidsgiver sier: - Ehm, jeg ser at du er... Kvinne med stor mage svarer: - Norgesmester i pølsespising? Jepp, det stemmer! Elsker pølser

Dette er selvfølgelig et problem for den enkelte arbeidstaker, men det er også et samfunnsproblem at kvinner ekskluderes fra arbeidslivet. Høy fødselsrate bidrar til en demografisk fordeling med mange i yrkesaktiv alder, noe som er økonomisk gunstig, så vi vil jo helst at folk skal fortsette å få barn. Problemet oppstår når det å få barn ikke er forenelig med å ha en karriere. For å forklare det på en enkel måte:

Vi kan få flere kvinner i arbeidslivet, men lavere fødelsrate.

 Tegning av Tegnehanne av Karrierekvinne foran en tavle med grafer på

Eller vi kan få høy fødselsrate, og færre kvinner i arbeidslivet.

 Tegning av Tegnehanne der en mor ammer tvillinger, mens to andre barn prøver å fange hennes oppmerksomhet

Men hvorfor kan vi ikke heller prøve å få til begge deler?

 Tegning av Tegnehanne som viser en gravid kvinne i drakt. Over henne står teksten "Arbeidsressurs nå". Ved magen hennes står teksten "Arbeidsressurs i framtiden".

Lovverket er tross alt veldig tydelig på at graviditet ikke skal stoppe mulighetene dine for noe som helst. Mange opplever likevel at deres voksende mage står sterkere i fokus enn både kunnskaper og evner.

Og dette gjelder ikke bare kvinner. 22 % av mannlige arbeidstakere oppgir at de har opplevd en eller annen form for diskriminering knyttet til at de snart skal få eller nettopp har fått et barn.

Jeg syns faktaene snakker for seg selv her: Vi trenger en holdningsendring. Og vi trenger et mer inkluderende arbeidsliv. Skjerp dere, arbeidsgivere!


Lurer du på hvor Tegnehanne har statistikken sin fra?

I vinter gjennomførte Likestillings- og diskrimineringsombudet en stor undersøkelse om diskriminering. Undersøkelsen viser at:

  

Vil du hjelpe oss å stoppe diskrimineringen?

Gravid kvinne

På vår kampanjeside har vi samlet informasjon til arbeidsgivere, abeidstakere og andre som ønsker å lære mer om diskriminering av gravide og småbarnsforeldre.

Diskriminering er utbredt. Før eller senere vil den kunne ramme deg eller noen du er glad i.

Hjelp oss å spre informasjon om rettigheter og plikter. Diskrimineringen stopper ikke før alle vet at det er ulovlig. 

 


Lurer du på om du er blitt diskriminert?

Er du gravid? Skal du ut i foreldrepermisjon? Her finner du informasjon om dine rettigheter i arbeidslivet. Ønsker du heller å snakke med en av våre rådgivere? Ring oss, vi gir personlig veiledning både på e-post og telefon. Du kan også møte oss i våre lokaler i Oslo.

Det er gratis å få hjelp av ombudet.