Klagesaker etter samfunnsområde og diskrimineringsgrunnlag

Klagesaker etter  samfunnsområde, diskrimineringsgrunnlag og klageår. 2007-2014. Antall
Samfunnsområde - Diskrimineringsgrunnlag200720082009201020112012201320142015Total
Arbeidsliv 106 99 116 129 88 88 95 127 95 943
Alder 17 19 21 18 6 13 13 21 16 144
Etnisitet mv. (inkl språk) 18 16 29 35 22 20 22 23 11 196
Kjønn 61 49 50 57 35 31 33 48 43 407
Kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Nedsatt funksjonsevne 1 6 12 14 16 16 15 18 11 109
Religion 4 7 2 3 3 3 5 2 1 30
Seksuell orientering 1 1 1 0 0 1 4 1 0 9
Annet 4 1 1 2 6 4 3 13 13 47
Bolig 2 3 11 10 7 8 5 8 5 59
Etnisitet mv. (inkl språk) 2 1 1 2 3 0 2 0 1 12
Kjønn 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Nedsatt funksjonsevne 0 0 8 7 3 7 2 8 4 39
Religion 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3
Seksuell orientering 0 0 0 0 1 1 0 0  0 2
Annet 0 0 0 0 0 0 1 0  0 1
Offentlig forvaltning 17 32 23 29 17 22 24 18  13 195
Alder 0 2 0 0 0 0 0 0  0 2
Etnisitet mv. (inkl språk) 8 25 6 10 3 11 7 4  1 75
Kjønn 8 5 3 6 2 7 2 3  1 37
Kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5
Nedsatt funksjonsevne 0 0 13 13 12 2 15 5 5 65
Religion 0 0 0 0 0 2 0 1 1 4
Seksuell orientering 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Annet 1 0 1 0 0 0 0 0 2 4
Politi, rettsvesen mv. 5 8 11 10 3 0 6 6 4 53
Etnisitet mv. (inkl språk) 4 6 6 3 2 0 4 3 1 29
Kjønn 1 2 0 1 0 0 1 1 6
Nedsatt funksjonsevne 0 0 5 5 1 0 1 2 14
Annet 0 0 0 1 0 0 0 0  2 3
Utdanning 6 9 14 26 14 15 9 14 13  120
Etnisitet mv. (inkl språk) 5 5 3 1 1 4 0 2 24
Kjønn 0 4 1 11 4 3 1 2 29
Nedsatt funksjonsevne 0 0 9 14 9 6 8 10 63
Religion 1 0 1 0 0 2 0 0 4
Varer og tjenester 7 16 134 105 115 39 38 30 40  524
Alder 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Etnisitet mv. (inkl språk) 5 14 7 13 6 4 8 5 64
Kjønn 2 0 5 3 6 9 2 0 29
Kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Nedsatt funksjonsevne 0 2 120 89 103 24 27 24 28  417
Religion 0 0 1 0 0 0 0 1 3
Annet 0 0 1 0 0 2 1 0 7
Annet 5 4 8 9 3 4 13 11 11  68
Etnisitet mv. (inkl språk) 1 3 2 4 2 1 6 3 2 24
Kjønn 4 0 1 1 1 0 2 1 11
Nedsatt funksjonsevne 0 0 5 3 0 2 4 5 23
Religion 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Seksuell orientering 0 1 0 1 0 0 0 2 4
Annet 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Total 148 171 317 318 247 176 190 214 181 1 962