Likestillings- og diskrimineringsnemda

En del saker blir sendt til Likestillings- og diskrimineringsnemnda, fordi en av partene er uenige i utfallet. Både de som er part i en sak og ombudet, kan sende saker til nemnda.

Likestillings- og diskrimineringsnemndas nettsider:http://www.diskrimineringsnemnda.no/

Klagesaker sendt til nemnda

I perioden 2007-2014 ble 377 klagesaker bragt inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

2015 skiller seg fra tidligere år, når det gjelder tallet på saker som ble sendt til nemnda fra ombudet, og antallet saker som fikk et annet resultat etter behandling i nemnda.

98 saker ble sendt til Likestillings- og diskrimineringsnemnda i 2015, en økning på 35 prosent fra 2014.

Antall klagesaker sendt til Likestillings- og diskrimineringsnemda 2007-2015 etter år sendt og diskrimineringsgrunnlag

Tabell: Antall klagesaker sendt til Likestillings- og diskrimineringsnemda 2007-2014 etter år sendt og diskrimineringsgrunnlag
Diskrimineringsgrunnlag200720082009201020112012201320142015Total
Nedsatt funksjonsevne

1

0

1

22

16

21

22

28

35

146

Kjønn

9

18

17

16

16

11

9

15

22

133

Etnisitet mv. (inkl språk)

9

8

12

16

13

13

10

13

18

112

Alder

2

4

2

5

5

3

4

8

10

43

Religion

0

0

3

2

0

3

0

4

0

12

Seksuell orientering

0

0

1

0

0

0

2

0

3

6

Annet

1

2

0

1

1

1

3

4

10

23

Total

22

32

36

62

51

52

50

72

98

475

 

Klagesaker behandlet av nemnda

Klagesaker behandlet av Likestillings- og diskrimineringsnemnda etter diskrimineringsgrunnlag 2007-2015. Antall

Nemnda
Tabell: Klagesaker behandlet av Likestillings- og diskrimineringsnemda etter diskrimineringsgrunnlag 2007-2015. Antall
DiskrimineringsgrunnlagOmgjortOpprettholdtAnnetDelvis omgjortTotal
Kjønn

30

72

 

3

105

Nedsatt funksjonsevne

28

70

4

4

105

Etnisitet mv. (inkl språk)

23

68

0

3

94

Alder

9

23

0

1

33

Religion

4

8

0

0

12

Seksuell orientering

0

3

0

0

3

Annet

2

12

2

0

16

Total

96

256

6

10

368

 

Uttalelser behandlet av nemnda

I 2015 kom nemnda til et annet resultat enn ombudet i nær halvparten av sakene de behandlet. Det er en økning fra tidligere år.

Utfall i uttalelser behandlet i nemnda etter diskrimineringsgrunnlag etter LDOs konklusjon 2007-2015. Antall

Tabell: Utfall i uttalelser behandlet i Likestillings- og diskrimineringsnemda etter diskrimineringsgrunnlag etter LDOs konklusjon 2007-2015. Antall
LDOs konklusjon i innklaget forholdOpprettholdtOmgjortDelvis omgjortAnnetTotal
Brudd

69

69

1

4

143

Ikke brudd

155

20

2

2

179

Brudd og ikke brudd

2

0

6

0

8

Total

226

89

9

6

330