Trakassert

Hold kjeft og trekk inn magen

Du har alt for mye å tape på å fortelle at du er gravid.

Jeg fikk en telefon fra en kvinne i 30-årene. Hun hadde søkt på en jobb, blitt innkalt på intervju og fått jobben. Da de skulle signere kontrakt, fortalte hun at hun var gravid. Det ble ikke noen kontraktsignering. Arbeidsgiver mente at forutsetningene var endret. De kunne ikke fortsette samarbeidet når hun ikke hadde vært ærlig om sine “omstendigheter”.

Denne historien er langt fra unik. En av ti sier de har fått direkte spørsmål om de skal ha barn på jobbintervju, til tross for at lovforbudet er krystallklart. 14 prosent sier de har fått avslag på en jobb fordi de var i foreldrepermisjon. Totalt sett sier mer enn halvparten av norske kvinner at de har opplevd å bli diskriminert fordi de skal ha - eller har fått - barn. Det er tallenes dystre tale om likestillingslandet Norge.

Loven er klar: Diskriminering av gravide eller personer i foreldrepermisjon er ulovlig. Men det hjelper lite for de kvinnene og mennene som møter fordommer og stengte dører i arbeidslivet fordi de skal ha barn.

Kvinnen som ringte spurte meg rett ut: hva skulle jeg gjort? Mange kvinner spør seg hvordan man skal håndtere jobbsøker-situasjonen, enten man er gravid eller planlegger å få barn. Og hvis arbeidsgiveren bryter loven og spør direkte, hva svarer man da?

Det er vanskelig å gi gode råd. Skal du være ærlig og imøtekommende? Tja. Da er sjansen stor for at du ikke får jobben. Skal du reagere og opplyse om at det ikke er lov? Kanskje. Men hvem ønsker det i en situasjon der du skal fremstå samarbeidsvillige og attraktive for en ny potensiell arbeidsgiver? Skal du svare nei, jeg har ingen planer om å få barn? Dessverre er det kanskje det sikreste kortet.

Diskrimineringen som rammer gravide er godt dokumentert. Ikke nok med at halvparten av alle kvinner sier de har opplevd diskriminering. I en undersøkelse gjennomført av Proffice Norge sier en av tre ledere at de er skeptiske til å ansette gravide, og nesten like mange tenker seg om før de ansetter småbarnsmødre.

Så lenge jeg har vært ombud, har jeg, hver eneste uke, fått henvendelser fra kvinner og menn som føler seg urettferdig behandlet i arbeidslivet fordi de venter barn eller er i foreldrepermisjon. Felles for kvinnene som kontakter oss er at de opplever å stå overfor bare dårlige valg. De kan fortelle om graviditeten og ikke få jobben. De kan bryte egne prinsipper, og lyve. Eller de kan oppleve, som kvinnen over, å ikke få jobben fordi man ikke hadde fortalt hele sannheten.

Så hva gjør du? Det kan jeg ikke svare deg på, men jeg kan fortelle deg hva jeg har tenkt å gjøre. Jeg skal kreve at arbeidsgivere lærer seg loven og slutter å bryte den. Jeg skal kreve at regjeringen fører en politikk som gjør at de lovene Stortinget har vedtatt faktisk følges, og jeg skal love å gjøre det jeg kan for å hjelpe de som kontakter oss i ombudet og forteller om diskriminering.

Og så håper jeg du gjør dine valg med verdens beste samvittighet. Det er arbeidsgiveren som bryter loven, ikke du.