Hanne Bjurstrøm

Hanne Inger Bjurstrøm (55) er likestillings- og diskrimineringsombod. Bjurstrøm er utdanna jurist, og var tidlegare arbeidsminister.

Ombodet vert utpekt for ei periode på seks år. Bjurstrøm starta sin periode i januar 2016.