Likestillings- og diskrimineringsombudet inviterer til konferanse om gutter og menn - og deres manglende bruk av tjenestetilbudet for psykisk helse.

Her vil vi diskutere hva som kan øke gutter og menns bruk av helsebringende aktiviteter, terapi og samtaletilbud. Hensikten er å samle aktører på helsefeltet for å inspirere til nye grep, utveksle metodikk og vise muligheter for å få flere gutter og menn til å bruke tilbudene innen psykisk helsehjelp.

Målgruppen for konferansen er helsearbeidere, helsebyråkrater, kompetansepersoner, frivillige og politikere.

Konferansen er gratis og det blir servert lunsj til deltakerne. Arrangementet blir også streamet. 

 

Tid: 21. september, kl 9-14

Sted: Marieboesgate 13 i Oslo.

 

Klikk her for påmelding. 

 

Program

 

  • Åpning ved statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet.

  •  «Gutter og menns underforbruk av tjenestetilbudet for psykisk helse er et likestillingsproblem», ved likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon.

  •  «Udfordringer for den psykiske sundhedsservice i mødet med mænd og drenge», ved psykologspesialist, Ph.D og forskningsleder ved Rigshospitalet i Danmark, Svend Aage Madsen.

  •  «Men in Mind: Helping therapists support men», ved klinisk psykolog, Ph.D og Senior Research Fellow ved University of Melbourne, Zac Seidler.

  • «Når gutter og menn opplever kriser – hva er hindringene for å nå dem og hva kan være relevant hjelp?», ved spesialrådgiver for psykisk helse i Bergen kommune Audun Pedersen.

  •  «Hvordan se, få kontakt med og snakke med gutter som sliter?», ved vernepleier og miljøarbeider Erik-André Aarnes Grønner fra Åsane ungdomsskole

  • «Hvordan kan fastleger oppdage og hjelpe menn som skjuler sine utfordringer og psykiske problemer?», ved Norsk forening for allmennmedisin 

  •  «Rask psykisk helsehjelp (RPH) og Mann om bord: Erfaringer fra feltet», ved Hedvig Lestander, psykolog og prosjektleder Mann om bord, Trondheim kommune og Eli Vold Qvam, driftskoordinator Rask psykisk helsehjelp, Trondheim kommune.

 

Endringer i programmet kan forekomme

 

 

Newsletter