Annethvert år må alle offentlige arbeidsgivere og alle private arbeidsgivere med mer enn 50 ansatte gjennomføre en lønnskartlegging. Dette kurset gir deg informasjon om bakgrunnen for bestemmelsen, innholdet i bestemmelsen og hvordan du kan jobbe for å oppfylle plikten.

På kurset får du generell informasjon om likelønn og bestemmelsen om lønnskartlegging i Likestillings- og diskrimineringslovens § 26. Vi vil også sette deltakerne i gang med gruppearbeid med konkrete tall fra en fiktiv virksomhet for å vise hvordan man kan gjøre en lønnskartlegging i praksis.

 

Tid: 21. november, 12:00-14:00

Sted: Digitalt

Meld deg på her