Vær en moderne tillitsvalgt - jobb aktivt, planmessig og målrettet med likestilling på din arbeidsplass. 

En undersøkelse fra Simployer fra 2020 viste at bare rundt 50 prosent av norske arbeidsgivere kjente til plikten de har til å jobbe med å fremme likestilling og hindre diskriminering. Det betyr at din kunnskap og kompetanse på dette området som tillitsvalgt er både viktig og verdifull. Bli med på et digitalt kurs med ombudet for å få vite mer om hvorfor det er viktig at du som tillitsvalgt har en systematisk tilnærming til dette arbeidet, hvordan aktivitets- og redegjørelsesplikten kan fungere som din verktøykasse i møte med arbeidsgiver, og få med deg vår “sjekkliste” for tillitsvalgte. Som tillitsvalgt har du flere roller og må balansere mellom å jobbe mot medlemmer og virksomheten, i enkeltsaker og med strukturelle utfordringer, og ofte som en del av en større gruppe tillitsvalgte.

På dette kurset gir vi både praktiske råd og veiledning knyttet til pliktene beskrevet i likestillings og diskrimineringsloven. Vi legger opp til et aktivt og deltakende kurs bestående av eksempler, dilemmaer og refleksjoner.

 

Dato: 01. mars 2023

Tid: 09:00-11:00

Kurset er gratis og holdes digitalt. Du kan melde deg på her.