Vi kan

  • veilede om diskrimineringsregelverket
  • gi en vurdering av saken din basert på opplysninger fra deg
  • gi innspill til hva du kan gjøre videre
  • gi veiledning om hvordan du kan klage til Diskrimineringsnemnda

Vi kan ikke

  • være advokaten din
  • behandle klager på diskriminering

Du kan lese mer om veiledningstjenesten til ombudet her:

Ombudets kontaktskjema er kryptert, noe som gir sikker behandling av personopplysninger og sensitiv informasjon.

Vil du ha råd om hvordan du kan jobbe for å fremme likestilling?

Vi tilbyr gratis veiledning til arbeidsgivere, tjenesteytere og andre som ønsker å lære mer om hvordan de kan sikre likestilling og unngå diskriminering.