Tilreisende EU-borgere som opplever diskriminering eller rasisme oppfordres til å bruke vår undersøkelse for å rapportere om hendelsene. Ombudet vil bruke funnene fra undersøkelsen i vårt arbeid med å motvirke negative holdninger og handlinger mot gruppen. Undersøkelsen er anonym, og vil ligge ute til våren 2022. Teksten er tilgjenglig på norsk, engelsk og rumensk. På den rumenske siden finner du også teksten på på romanes.

Klikk her for å ta spørreundersøkelsen. Velg ønsket språk i høyre hjørne.

 

Ombudet vil ikke kontakte deg etter at du har besvart undersøkelsen. Dersom du ønsker veiledning i saker om diskriminering og/eller trakassering, kan du kontakte ombudets veiledningstjeneste.

Det er begrenset forskning på tilreisende romer i Norge, men forskningen viser at gruppen utsettes for negative handlinger og at motvilje mot gruppen er høy. Ombudet er medlem i et nettverk organisert av Norges institusjon for menneskerettigheter og Kirkens Bymisjon, der vi har blitt kjent med historier fra tilreisende romer om hets, urimelig forskjellsbehandling og vold.

Vår undersøkelse vil gi gruppen mulighet til å melde om hva de opplever og gi oss et utgangspunkt for videre arbeid.

Newsletter