- Grunnleggende banktjenester er avgjørende for å kunne ta del i dagens samfunn. Dette er en stor seier for dem det gjelder, sier likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon.

Årsaken til at ombudet i fjor klaget DNB inn for Diskrimineringsnemnda er praksisen banken har rundt det å tilby grunnleggende banktjenester, nemlig bankkonto, kort og nettbank, til personer med oppholdskort som legitimasjon. Dette er en tematikk ombudets veiledningstjeneste har fått flere henvendelser om de siste årene. Nemnda er svært tydelig i vedtaket på at personer med oppholdskort som legitimasjon skal få en individuell vurdering ved etablering av kundeforhold.   

- Det at en så stor og sentral aktør som DNB konsekvent avviser denne gruppen, er alvorlig og sender uheldige signaler. Derfor er vi glade for at nemnda er så tydelig i sin enstemmige avgjørelse, og forventer en endring av bankens praksis, sier Thon.

Nemda fastslo også at hensynet til å forebygge hvitvasking er et saklig formål for banken, men at praksisen ikke er nødvendig og at den er uforholdsmessig inngripende overfor dem den rammer.

- Finanstilsynet åpner for at personer med oppholdskort som legitimasjon kan få grunnleggende banktjenester etter en individuell vurdering. Dette har vi hele tiden påpekt, og mener Finanstilsynets retningslinjer bør være førende for alle banker, sier Thon.  

Les Diskrimineringsnemndas avgjørelse i helhet her.

Les Aftenpostens omtale av saken her.