Neste uke skal Stortinget stemme over om menneskerettighetskonvensjonen for funksjonshemmede (CRPD) skal tas inn i norsk lovverk.

Ombudet og Norges insitusjon for menneskrettigheter (NIM) har sendt brev til justisminister Monica Mæland (H) og kulturminister Abid Raja (V) om hvorfor konvensjonen bør inkorporeres. 

«Norge har inkorporert FNs øvrige diskrimineringskonvensjoner. Kvinnediskrimineringskonvensjonen er inkorporert gjennom menneskerettsloven, og rasediskrimineringskonvensjonen16 er inkorporert gjennom likestillings- og diskrimineringsloven. Det er etter vår mening prinsipielt uheldig, og fremstår som noe tilfeldig, at konvensjonen som skal sikre menneskerettighetene til personer med funksjonsnedsettelse er den eneste av FNs diskrimineringskonvensjoner som ikke er innlemmet i norsk rett», heter det i brevet, som er signert likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm og NIM-direktør Adele Matheson Mestad.

Les hele brevet her 

 

Vil du vite mer?


CRPD var også tema i ombudets siste nyhetsbrev. Ønsker du nyhetsbrev fra LDO? Send epost til media@ldo.no.