Ombudet deltar aktivt på Arendalsuka 2024 med flere arrangementer som tar opp viktige samfunnstemaer. Ombudet vil blant annet diskutere tiltak for likestilling, bærekraft og bekjempelse av vold i nære relasjoner. Bli med på debattene og bidra til en mer inkluderende fremtid.

Oversikt over LDOs arrangementer og samarbeid

Vold i nære relasjoner: Status og løsninger

Tid: 13. august kl. 13:00 - 13:45
Sted: Samfunnshuset, Arendal
Arrangører: Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet, Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Alt om arrangementet på arendalsuka.no

Ungdomspartidebatt: Likestilling og inkludering av unge med funksjonsnedsettelser

Tid: 13. august kl. 18:30 - 19:30
Sted: Torvscenen, Arendal
Arrangører: Redd Barna, Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), Unge funksjonshemmede
Alt om arrangementet på arendalsuka.no

Handling nå: Beskytt barn og unge mot voldtekt

Tid: 14. august kl. 11:00 - 11:45
Sted: Flavours of India
Arrangører: Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og Redd Barna
Alt om arrangementet på arendalsuka.no

Hvordan sikre at likestilling blir med på bærekraftstoget?

Tid: 15. august kl. 12:00 - 12:45
Sted: Flavours of India
Arrangører: Likestillings- og diskrimineringsombudet, Equality Check
Alt om arrangementet på arendalsuka.no

KI og deepfakes: Hvordan bekjempe digital vold?

Tid: 17. august kl. 13:00 - 13:45
Sted: Flavours of India
Arrangører: Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)
Alt om arrangementet på arendalsuka.no

 

Andre arrangementer med LDO-deltakelse

Digitaliserer vi oss bort fra sosial rettferdighet?

Tid: 13. august kl. 09:00 - 09:50
Sted: Castelle
Arrangør: Sopra Steria
Alt om arrangementet på arendalsuka.no

Kan AI gi et mer inkluderende arbeidsliv? 

Tid: 13. august kl. 10:00 - 10:30
Sted: Båten ved gangbroen i Pollen ved Madame Reiersen
Arrangør: Storebrand
Alt om arrangementet på arendalsuka.no

Trenger jeg baller for å få rett helsehjelp?

Tid: 13. august kl. 16:30 - 17:30
Sted: Samfunnsteltet
Arrangør: Sanitetskvinnene
Alt om arrangementet på arendalsuka.no

Samehets, mobbing og forsoning

Tid: 14. august kl. 10:00 - 10:45
Sted: Lavvoen
Arrangør: Sametinget
Alt om arrangementet på arendalsuka.no

IQ-ual? Verdidebatt om likestilling og menneskerettigheter. Vil CRPD utgjøre en forskjell?

Tid: 14. august kl. 12:00 - 13:00
Sted: Bakgården
Arrangør: JAG Assistanse, Foreningen JAG
Alt om arrangementet på arendalsuka.no

Kjønnsbalanse i styrerommet

Tid: 15. august kl. 09:00 - 10:00
Sted: Torvgaten
Arrangør: Professional and Business Services
Alt om arrangementet på arendalsuka.no

Universell utforming - flotte visjoner, men mangel på virkemiddel

Tid: 15. august kl. 17:30 - 18:30
Sted: Torvscenen
Arrangører: SAFO, HBF, NHFU m.fl.
Alt om arrangementet på arendalsuka.no

Bli med på debattene og bidra til en mer inkluderende fremtid!

For mer informasjon, besøk Arendalsuka 2024.