Det har vært en turbulent uke for Trøndelag Arbeiderparti, der ukultur rundt seksuell trakassering fikk mye oppmerksomhet både i pressen og fra talerstolen under helgens årsmøte i fylkeslaget.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm mener Trøndelag Ap og deres nye leder Ingvild Kjerkhol må etablere en trygg varslingskultur.

- Det er viktig å bygge en kultur hvor det oppleves som trygt å si ifra og varsle uten frykt for konsekvenser og represalier. Målet må være at de som ønsker å varsle går til ledelsen i stedet for mediene for å fortelle om det. Man er også tjent med at disse varslene kommer så tidlig som mulig, både fordi det da er lettere å gjennomgå sakene, for å hindre at sakene eskalerer, sier Bjurstrøm.

Les ombudets intervju med NRK om saken her.

 

Kurser arbeidsgivere

Likestillings- og diskrimineringsombudet veileder både enkeltpersoner og arbeidsgivere om rettigheter og plikter i konkrete trakasseringssaker. I tillegg kurser ombudet arbeidsgivere om hvordan de kan jobbe forebygge seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Bjurstrøm understreker at ombudet ikke har jobbet konkret med sakene knyttet til Trøndelag Ap, og at hun uttaler seg på bakgrunn av det som har kommet frem i media.

- Når disse kvinnene har ventet så lenge med å varsle, og forteller om redsel for å si fra, kan vitne om en organisasjon som må jobbe med å bygge opp tilliten. Ledelsen må vise at de ivaretar varslere og omvarslede på en god måte, og får til gode og ryddige prosesser, sier hun.

Gode og klare håndteringsrutiner for hvordan varsle og hvordan en sak skal håndteres er en del av et viktig forebyggingsarbeid.  I tillegg mener Bjurstrøm det er viktig at organisasjonen har et kontinuerlig systematisk forebyggingsarbeid som hindrer at historier som dette gjentar seg.

 

- Mange svikter sitt ansvar

Som leder på en arbeidsplass, i en organisasjon og i en utdanningsinstitusjon er man pålagt å jobbe aktivt for å forebygge seksuell trakassering. Dette følger direkte av likestillings- og diskrimineringsloven paragraf 13.

- Et viktig steg i dette arbeidet er å kartlegge risiko for seksuell trakassering. Det kan gjøres ved å se konkret på hvilke faktorer som øker risikoen for seksuell trakassering, hvem er utsatt, og hvor og når man eventuelt må være ekstra på vakt. Dette er et arbeidsgiver- og lederansvar, understreker Bjurstrøm.

For å lykkes med dette arbeidet er det en klar forutsetning at arbeidet er godt forankret i ledelsen, og at ledelsen har nulltoleranse.

- Her ser vi nok dessverre at mange arbeidsgivere svikter sitt ansvar. Mange starter først arbeidet når de står ovenfor vanskelige saker. Det er synd, fordi seksuell trakassering ofte er svært ødeleggende, både for de involverte og virksomheten som helhet, sier hun.

Vil du vite mer?

  • Besøk «Sette strek» for å finne ut om hvordan din arbeidsplass kan forebygge seksuell trakassering.

 

Ønsker du nyhetsbrev fra ombudet? Send e-post til media@ldo.no.