- Jeg mener at vi kan bidra med mye i dette arbeidet. Ved å bruke vår kompetanse og metodikk som vi har utviklet blant annet gjennom settestrek-kampanjen kommer vi langt, sier ombud Hanne Bjurstrøm.

Det er planlagt flere aktiviteter som en del av avtalen. Det skal eksempelvis utvikles et kursmateriale og en metodikk som Forsvaret kan inkludere i sin obligatoriske opplæring av ansatte, vernepliktige og ledere. Kursmateriale skal utvikles i et samarbeid mellom ombudet og ressurspersoner fra hele Forsvaret.

Må forankres i organisasjonens ledelse

Bakgrunnen for avtalen er funn som ble avdekket i undersøkelsen om mobbing- og seksuell trakassering blant alle ansatte og vernepliktige i Forsvaret, som Forsvaret gjennomførte høsten 2018.

- Jeg berømmer Forsvaret for å ha gjennomført undersøkelsen. Forsvaret har en rekke risikofaktorer ved seg som gjør at de er særlig utsatt. Eksempler på dette er: tradisjonell mannskultur, arbeid i pressede situasjoner, tett på hverandre, grensen mellom jobb og privatliv kan være flytende, og hierarkisk ordrekultur som skaper høy terskel for å si ifra, kanskje høyere enn ellers i arbeidslivet, sier Bjurstrøm.

Ombudets erfaring er at dersom man skal lykkes med å forebygge seksuell trakassering, så må det forankres i organisasjonens ledelse, og det må oppleves som forpliktende arbeid.

- Det blir viktig at ledere på alle nivåer får systematisk opplæring av hvordan man skal forebygge seksuell trakassering, og at rutiner og retningslinjer er tilgjengelige og kommunisert til alle ansatte, sier Bjurstrøm som ser frem til samarbeidet med Forsvaret.

Her signeres kontrakten av HR-sjef i Forsvaret, Tom Simonsen og ombud Hanne Bjurstrøm.

På bildet ser vi Forsvarets HR-sjef, Tom Simonsen og ombud Hanne Bjurstrøm som skriver under på samarbeidskontrakten.