Kunstig intelligens blir å finne på stadig fleire delar av samfunnet og livet til einskildmenneske, og gir oss moglegheiter som vi aldri før har hatt. Det vil òg påverka arbeidet med likestillings- og diskrimineringsspørsmål i tida som kjem.

I slutten av oktober samla ombodet representantar frå helsestyringsmaktene, politiet, rettstilstanden, NAV og fleire andre viktige aktørar som jamleg jobbar med oppgåver knytt til kunstig intelligens for å få vita meir om korleis teknologien pregar arbeidskvardagen deira, og kva etiske utfordringar det gir. Kultur- og likestillingsminister Abid Raja gjesta òg årskonferansen, som vart halde på Litteraturhuset i Oslo.

Ombod Hanne Bjurstrøm sa i innleiinga si at kunstig intelligens er ein fantastisk ressurs når han blir brukt riktig.

- Kunstig intelligens kan gjera oppgåver mykje raskare og betre enn menneske, men vi må ikkje gløyma at det er menneske som utviklar teknologien. Frå vårt eige arbeid har vi god kunnskap om kva menneske framleis blir utsette for, enten det gjeld saker knytt til graviditet, etnisitet, funksjonsevne eller nokon av dei andre diskrimineringsgrunnlaga vi jobbar med. Vi må hindra at maskiner «arvar» menneskelege stereotypiske eller fordomsfulle haldningar, og at menneskeleg svikt blir sette i system. Då må menneska som utviklar teknologien sjølv ha kunnskap til regelverk innanfor diskrimineringsfeltet, sa Bjurstrøm.

Se hele årskonferansen her.

Vil du vite meir?

  • «Teknologien og likestillinga er blant våre to største framsteg. Nå må vi klara å kombinera dei», skriv Hanne Bjurstrøm i ein kronikk i Dagbladet.

 

Vil du ha nyheitsbrev frå LDO? 
Send e-post til media@ldo.no