Likestillings- og diskrimineringsombudet inviterer til lansering av vår årlige rapport som viser rettsutviklingen på likestillings- og ikke-diskrimineringsfeltet. Vi kommer til å gå gjennom lovendringer, relevant nasjonal og internasjonal rettspraksis, samt gi en oversikt over uttalelser og anbefalinger fra de ulike FN-komiteene på feltet.

Dere er velkommen på kaffe og frokost 30. mai fra 08.45-10.00 i våre lokaler i Mariboes gate 13.    

Påmelding skjer her.

Vi har et begrenset antall fysiske plasser, så her er det første mann til mølla!

Det er også mulig å følge lanseringen på teams, gi beskjed dersom dette er aktuelt så vil vi sende ut lenke i forkant.        

Ved spørsmål send gjerne en mail til victoria.frigland@ldo.no.

Vel møtt!