We're here to help you

The equality and anti-discrimination ombudsman helps people who experience discrimination. Here you will find information about us, and how we can help you solve your case.

Skjerdump fra lanseringsvideoen til VO.
Skjerdump fra lanseringsvideoen til VO.
Ny krisetelefon lansert

Ny krisetelefon lansert

Volds- og overgrepsutsatte får et nytt landsdekkende tilbud. Ombudet håper den nye telefontjenesten vil senke terskelen for å søke hjelp.

Årskonferanse 2019
Årskonferanse 2019
Årskonferanse 2019 - Innvandrerkvinner og arbeidsliv

Årskonferanse 2019 - Innvandrerkvinner og arbeidsliv

Likestillings- og diskrimineringsombudets årskonferanse 2019 handler om kvinnelige innvandreres barrierer og muligheter for økonomisk selvstendighet, samt arbeidsmarkedsintegrering. En økning av sysselsettingen av innvandrerkvinner er nemlig viktig både som et likestillings- og integreringsmål, og ikke minst som et verktøy for å bekjempe fattigdom.

Tvang hender som holdes
Tvang hender som holdes
Utviklingshemmedes rettssikkerhet er ikke god nok viser ny rapport

Utviklingshemmedes rettssikkerhet er ikke god nok viser ny rapport

Ny rapport fra Likestillings- og diskrimineringsombudet viser at det er store utfordringer når det gjelder utviklingshemmedes rettssikkerhet i saker om tvang. Funnene i rapporten er basert på 32 saker fra den tidligere Fylkesmannen i Hedmark. Ombudet og Fylkesmannen i Innlandet har nå innledet et samarbeid for å følge opp funnene i rapporten.

Hvor skjedde diskrimineringen?

Arbeidsliv

Arbeidsliv

Ansettelser, permisjon, graviditet, oppsigelse, vikariat, senior.

Skole og utdanning

Skole og utdanning

Blir du diskriminert eller mobbet på skolen?

Offentlige tjenester

Offentlige tjenester

Kommune, lege, kollektivtrafikk, sosialtjenester.

Varer og tjenester

Varer og tjenester

I butikken, i banken, i nettbutikken, på restaurant, utested, i reklame og markedsføring.

Boligmarkedet

Boligmarkedet

Leie eller kjøpe bolig.

Familieliv

Familieliv

Barnefordeling etter samlivsbrudd.