Folk som går ned en trapp

Slik kan ombudet veilede deg

Er du i tvil om du har blitt diskriminert, eller har du spørsmål om hvordan lovverket fungerer? Ta kontakt med oss. 

 

 

Hvordan jobber Norge med å bekjempe vold mot kvinner?

Hvordan jobber Norge med å bekjempe vold mot kvinner?

Her er ombudets innspill til Istanbul-konvensjonens tilsynsorgan.

Se ombudets årskonferanse i opptak

Se ombudets årskonferanse i opptak

LDO samlet fagmiljøer for å snakke om kunstig intelligens og morgendagens likestillingsarbeid.

Mannsdagen: På tide med et «gutteløft» for helsestasjonene

Mannsdagen: På tide med et «gutteløft» for helsestasjonene

De lokale tilbudene må gjøres mer relevante for gutter og menn.

Koronaviruset - illustrasjonsbilde

Korona, permittering, tolketjenester og diskrimineringsvernet

Ombudet har fått mange spørsmål om hvilke hensyn det er tillatt å legge vekt på i permitteringssaker. Les mer om det her.

Click here for English version about the coronavirus, temporary lay-offs (permittering), and more.

fn-flagget

Ombodets tilsyn med konvensjonane

Vil du vite meir om FN-konvensjonane og korleis ombodet jobbar for å sikre at myndigheitene følgjer dei?

En kvinne med kaffe på gangen.

Sammen setter vi strek

Arbeidstilsynet har i samarbeid med ombudet utarbeidet en elektronisk veileder med seks viktige tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen.