Flere folk på rekke

Lurer du på om du har blitt diskriminert? Har du spørsmål om loven?

Vi gir gratis råd og veiledning i saker som gjelder diskriminering og trakassering. Du kan være anonym. 

Aktuelt

Prideflagg En klok beslutning av Ålesund kommune

En klok beslutning av Ålesund kommune

Nå i juni vaier pride-flagget fra mange flaggstenger rundt i Norges land, fra offentlige bygg, kontorlokaler, kommunehus og skoler. I hvert fall de aller fleste.

Transflagg Lansering av: "Diskrimineringsvern for transpersoner: en veileder"

Lansering av: "Diskrimineringsvern for transpersoner: en veileder"

Diskrimineringsvernet for transpersoner kan være vanskelig å navigere i. Hvilke spørsmål er egentlig avklart, og hva er det som gjelder?

To personer på en scene Diskrimineringsrettsrapporten 2023

Diskrimineringsrettsrapporten 2023

Vår årlige rapport som viser rettsutviklingen på likestillings- og ikke-diskrimineringsfeltet

EU-flagg EU-direktiver om bindende standarder for likestillingsorganer vedtatt

EU-direktiver om bindende standarder for likestillingsorganer vedtatt

Direktivene berører ombudets rolle og fremtidig arbeid.

AI crop Diskrimineringsloven må endres på grunn av kunstig intelligens

Diskrimineringsloven må endres på grunn av kunstig intelligens

Det argumenter professor Vibeke Blaker Strand for i ny rapport på oppdrag fra Likestillings- og diskrimineringsombudet.

En person som står på en scene med publikum Nye veier i likestillingspolitikken

Nye veier i likestillingspolitikken

Ombudets kommentarer til mannsutvalgets rapport

Bildet viser statue av Justitia i sølv.

Avgjørelser og rettsutvikling

Her finner du omtale av utvalgte aktuelle avgjørelser i diskrimineringssaker, både fra Diskrimineringsnemnda, norske og internasjonale domstoler.

 

Les mer her

Shorish Azari og Helene Jesnes holder LDO-kurs

Vil du på kurs med oss?

Ombudet holder jevnlig kurs om temaer innen likestilling og anti-diskriminering.

FN-flagget

Ombodets tilsyn med konvensjonane

Finn ut meir om FN-konvensjonane og korleis ombodet jobbar for å sikre at myndigheitene følgjer dei.

En kvinne med kaffe på gangen.

Sammen setter vi strek

Arbeidstilsynet har i samarbeid med ombudet utarbeidet en elektronisk veileder med seks viktige tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen.