Årskonferanse KI

Kunstig intelligens: Fare eller fremgang for likestillingen?

Velkommen til ombudets årskonferanse 2020!

29. oktober på Litteraturhuset i Oslo inviterer vi en rekke sentrale aktører og eksperter til å drøfte kunstig intelligens i et likestillingsperspektiv. 

Hvordan bedre bosituasjonen for utviklingshemmede?

Hvordan bedre bosituasjonen for utviklingshemmede?

Se ombudets webinar i opptak. 

Sykepleiere trakasseres på grunn av hudfargen

Sykepleiere trakasseres på grunn av hudfargen

Én av fire sykepleiere sier at deres kollegaer har vært utsatt for diskriminerende eller hatefulle ytringer det siste året.

Roser likestillingsoppgjør i Grønland-moské

Roser likestillingsoppgjør i Grønland-moské

Neste år får myndighetene nye muligheter til å følge opp likestillingsutfordringer i trossamfunn.

Koronaviruset - illustrasjonsbilde

Korona, permittering, tolketjenester og diskrimineringsvernet

Ombudet har fått mange spørsmål om hvilke hensyn det er tillatt å legge vekt på i permitteringssaker. Les mer om det her.

Click here for English version about the coronavirus, temporary lay-offs (permittering), and more.

fn-flagget

Ombodets tilsyn med konvensjonane

Vil du vite meir om FN-konvensjonane og korleis ombodet jobbar for å sikre at myndigheitene følgjer dei?

En kvinne med kaffe på gangen.

Sammen setter vi strek

Arbeidstilsynet har i samarbeid med ombudet utarbeidet en elektronisk veileder med seks viktige tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen.