LDO-kurs 2019

Tid for faglig påfyll? Velkommen til LDO-kurs!

Vil du lære mer om hvordan hvordan du kan ivareta gravide arbeidstakere? Eller hva som er forskjellen på forskjellsbehandling og diskriminering?

Ombudet tilbyr årlig en rekke gratiskurs for alle med interesse for likestillingsspørsmål i arbeidslivet. Temaene blir blant annet bestemt ut i fra hva slags henvendelser vi får fra publikum.

- Vi må vite mer om hvem som står bak

- Vi må vite mer om hvem som står bak

Ombudet med seks anbefalinger i arbeidet med ny handlingsplan mot diskriminering og hat mot muslimer.

Har du blitt utsatt for seksuell trakassering?

Har du blitt utsatt for seksuell trakassering?

Fra 1. januar 2020 har du mulighet til å klage inn din sak om seksuell trakassering til Diskrimineringsnemnda.

Tvang som siste utvei

Tvang som siste utvei

Her er ombudets viktigste innspill til ny tvangslov.

fn-flagget

Ombodets tilsyn med konvensjonane

Vil du vite meir om FN-konvensjonane og korleis ombodet jobbar for å sikre at myndigheitene følgjer dei?

En kvinne med kaffe på gangen.

Sammen setter vi strek

Arbeidstilsynet har i samarbeid med ombudet utarbeidet en elektronisk veileder med seks viktige tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen.