Koronaviruset - illustrasjonsbilde

Korona, permittering, tolketjenester og diskrimineringsvernet

Ombudet har fått mange spørsmål om hvilke hensyn det er tillatt å legge vekt på i permitteringssaker. Les også om dine rettigheter til tolk.

Click here for English version about the coronavirus, temporary lay-offs (permittering), legal protection against discrimination, and the right to an interpreter when using health services.

Ønsker kompensasjonsordning til steriliserte transpersoner

Ønsker kompensasjonsordning til steriliserte transpersoner

Ombudet vil at Norge skal la seg inspirere av Sveriges løsning. 

Diskrimineringsnemnda: Tromsø fengsel bryter loven

Diskrimineringsnemnda: Tromsø fengsel bryter loven

– En historisk avgjørelse, sier ombud Hanne Bjurstrøm.

Er vi godt nok forberedt til neste krise?

Er vi godt nok forberedt til neste krise?

Finn ut mer om ombudets arbeid under pandemien.

fn-flagget

Ombodets tilsyn med konvensjonane

Vil du vite meir om FN-konvensjonane og korleis ombodet jobbar for å sikre at myndigheitene følgjer dei?

En kvinne med kaffe på gangen.

Sammen setter vi strek

Arbeidstilsynet har i samarbeid med ombudet utarbeidet en elektronisk veileder med seks viktige tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen.