Folk som går ned en trapp

 

Slik kan ombudet veilede deg

Er du i tvil om du har blitt diskriminert, eller har du spørsmål om hvordan lovverket fungerer? Ta kontakt med oss, og les mer om de forskjellige diskrimineringsgrunnlagene. 

 

Aktuelt

AI Hvordan unngå diskriminerende bruk av KI?

Hvordan unngå diskriminerende bruk av KI?

LDO lanserer veileder 8. november kl 10:00

TJ Velkommen til høstens LDO-kursuke!

Velkommen til høstens LDO-kursuke!

Høsten er godt i gang og vi har gleden av å arrangere en rekke kurs innen likestilling og diskriminering for arbeidslivet. Nå er tiden kommet for å melde seg på de kursene som er relevant for deg!

LOS Mange kommuner og andre offentlige virksomheter bryter loven

Mange kommuner og andre offentlige virksomheter bryter loven

Alle offentlige virksomheter har en plikt til å sikre likeverdige opplevelser i møte med deres virksomhet; de har også en plikt til å publisere en årlig redegjørelse for hvordan de jobber.

Fiskerinæringa Statusmøte i fiskerinæringen

Statusmøte i fiskerinæringen

Sammen med Sjøfartsdirektoratet og en rekke organisasjoner i fiskerinæringen markerte vi denne uken at det er ett år siden vi inngikk en samarbeidsavtale om å forebygge og hindre trakassering i fiskerinæringen.

Foto av Arendal by Likestillings- og diskrimineringsombudet på Arendalsuka 2023

Likestillings- og diskrimineringsombudet på Arendalsuka 2023

Les mer om arrangement vi selv arrangerer, og eksterne arrangement vi deltar på.

Randaberg, Visteholen sykehjems Randaberg stod i fare for å bryte FN-konvensjonen CRPD

Randaberg stod i fare for å bryte FN-konvensjonen CRPD

Kommunen var i ferd med å organisere tjenester og botilbud i strid med en rekke artikler i konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD), viser ombudets nye tilsynsrapport.

Bildet viser statue av Justitia i sølv.

Avgjørelser og rettsutvikling

Her finner du omtale av utvalgte aktuelle avgjørelser i diskrimineringssaker, både fra Diskrimineringsnemnda, norske og internasjonale domstoler.

 

Les mer her

Shorish Azari og Helene Jesnes holder LDO-kurs

Vil du på kurs med oss?

Ombudet holder jevnlig kurs om temaer innen likestilling og anti-diskriminering.

FN-flagget

Ombodets tilsyn med konvensjonane

Finn ut meir om FN-konvensjonane og korleis ombodet jobbar for å sikre at myndigheitene følgjer dei.

En kvinne med kaffe på gangen.

Sammen setter vi strek

Arbeidstilsynet har i samarbeid med ombudet utarbeidet en elektronisk veileder med seks viktige tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen.