Folk som går ned en trapp

Slik kan ombudet veilede deg

Er du i tvil om du har blitt diskriminert, eller har du spørsmål om hvordan lovverket fungerer? Ta kontakt med oss, og les mer om de forskjellige diskrimineringsgrunnlagene. 

 

 

May Schwartz er fungerande ombod

May Schwartz er fungerande ombod

Tek over jobben til ny leiar er på plass.

Dette er ombodet sine innspel til ny regjeringsplattform

Dette er ombodet sine innspel til ny regjeringsplattform

CRPD, kursing av tilsette i helse- og omsorgssektoren, og kvitteringsordning i politiet er blant forslaga.

Vil du lære mer om likestilling og diskriminering i arbeidslivet?

Vil du lære mer om likestilling og diskriminering i arbeidslivet?

Velkommen til LDO-kurs 18-22 oktober.

Koronaviruset - illustrasjonsbilde

Korona, permittering, tolketjenester og diskrimineringsvernet

Ombudet har fått mange spørsmål om hvilke hensyn det er tillatt å legge vekt på i permitteringssaker. Les mer om det her.

Click here for English version about the coronavirus, temporary lay-offs (permittering), and more.

fn-flagget

Ombodets tilsyn med konvensjonane

Vil du vite meir om FN-konvensjonane og korleis ombodet jobbar for å sikre at myndigheitene følgjer dei?

En kvinne med kaffe på gangen.

Sammen setter vi strek

Arbeidstilsynet har i samarbeid med ombudet utarbeidet en elektronisk veileder med seks viktige tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen.

 

LDO

Vil du dele dine opplevelser som tilreisende EU-borger i Oslo?

Delta i ombudets undersøkelse.

 

Click here to find out more about LDO's survey about experiences as a visiting EU national in Oslo.

 

Newsletter