Folk som går ned en trapp

Slik kan ombudet veilede deg

Er du i tvil om du har blitt diskriminert, eller har du spørsmål om hvordan lovverket fungerer? Ta kontakt med oss. 

 

 

Forebygging av seksuell trakassering må tydeliggjøres i arbeidsmiljøloven

Forebygging av seksuell trakassering må tydeliggjøres i arbeidsmiljøloven

En tydeliggjøring vil ha stor pedagogisk effekt overfor arbeidsgivere, skriver ombudet i nytt høringsinnspill.

Funksjonshemmede barn rammes hardt av manglende tjenester under korona

Funksjonshemmede barn rammes hardt av manglende tjenester under korona

LDO og Barneombudet har sendt felles bekymringsbrev til statsministeren. 

LDO inngår samarbeid med Politihøgskolen

LDO inngår samarbeid med Politihøgskolen

Ombudet skal gi kurs om å forebygge seksuell trakassering.

Koronaviruset - illustrasjonsbilde

Korona, permittering, tolketjenester og diskrimineringsvernet

Ombudet har fått mange spørsmål om hvilke hensyn det er tillatt å legge vekt på i permitteringssaker. Les mer om det her.

Click here for English version about the coronavirus, temporary lay-offs (permittering), and more.

fn-flagget

Ombodets tilsyn med konvensjonane

Vil du vite meir om FN-konvensjonane og korleis ombodet jobbar for å sikre at myndigheitene følgjer dei?

En kvinne med kaffe på gangen.

Sammen setter vi strek

Arbeidstilsynet har i samarbeid med ombudet utarbeidet en elektronisk veileder med seks viktige tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen.