Koronaviruset - illustrasjonsbilde

Korona, permittering og diskrimineringsvernet

Ombudet har fått mange spørsmål om hvilke hensyn det er tillatt å legge vekt på i permitteringssaker.

Slik påvirker koronaviruset ombudets arbeid

Slik påvirker koronaviruset ombudets arbeid

LDO avlyser kurs og de ansatte har hjemmekontor.

Bistår Forsvaret i arbeidet mot seksuell trakassering

Bistår Forsvaret i arbeidet mot seksuell trakassering

Les mer om den nye samarbeidsavtalen.

Facebook-refs, hatprat og nettside-trøbbel

Facebook-refs, hatprat og nettside-trøbbel

Her er ombudets gjennomgang av diskrimineringsretten i året som har gått.

fn-flagget

Ombodets tilsyn med konvensjonane

Vil du vite meir om FN-konvensjonane og korleis ombodet jobbar for å sikre at myndigheitene følgjer dei?

En kvinne med kaffe på gangen.

Sammen setter vi strek

Arbeidstilsynet har i samarbeid med ombudet utarbeidet en elektronisk veileder med seks viktige tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen.