Flere folk på rekke

Lurer du på om du har blitt diskriminert? Har du spørsmål om loven?

Vi gir gratis råd og veiledning i saker som gjelder diskriminering og trakassering. Du kan være anonym. 

Aktuelt

Personer rundt et møtebord Meld deg på vårens likestillingskurs!

Meld deg på vårens likestillingskurs!

I løpet av våren holder ombudet en rekke kurs med mål om å hindre diskriminering og skape mer likestilling i arbeidslivet.

Bilde av flere mennesker som viser en fysisk rapport Inkorporeringen av CRPD må skje raskt

Inkorporeringen av CRPD må skje raskt

Utvalget som har undersøkt hvordan FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter skal innlemmes i norsk lov, anbefaler å ta den inn i menneskerettsloven.

CRPD lansering Les vår CRPD-rapport her

Les vår CRPD-rapport her

Ombudets anbefalinger om norsk rett og praksis.

Trefigurer på et bord. To små hus, en paragraf og en dommerhammer Velkommen til rapportlansering om CRPD

Velkommen til rapportlansering om CRPD

Ombudet har sett på hvilke lover og praksiser i Norge må og bør endre for å sikre samsvar med CRPD

Utsnitt av et ansikt med fokus på ett øye Innebygd diskrimineringsvern

Innebygd diskrimineringsvern

En veileder for å avdekke og forebygge diskriminering i utvikling og bruk av kunstig intelligens.

Skygge av en person på en vegg Konferanse om stalking

Konferanse om stalking

I samarbeid med Likestillingssenteret KUN arrangerer vi en nasjonal konferanse om stalking 10. november.

Bildet viser statue av Justitia i sølv.

Avgjørelser og rettsutvikling

Her finner du omtale av utvalgte aktuelle avgjørelser i diskrimineringssaker, både fra Diskrimineringsnemnda, norske og internasjonale domstoler.

 

Les mer her

Shorish Azari og Helene Jesnes holder LDO-kurs

Vil du på kurs med oss?

Ombudet holder jevnlig kurs om temaer innen likestilling og anti-diskriminering.

FN-flagget

Ombodets tilsyn med konvensjonane

Finn ut meir om FN-konvensjonane og korleis ombodet jobbar for å sikre at myndigheitene følgjer dei.

En kvinne med kaffe på gangen.

Sammen setter vi strek

Arbeidstilsynet har i samarbeid med ombudet utarbeidet en elektronisk veileder med seks viktige tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen.