Folk som går ned en trapp

 

Slik kan ombudet veilede deg

Er du i tvil om du har blitt diskriminert, eller har du spørsmål om hvordan lovverket fungerer? Ta kontakt med oss, og les mer om de forskjellige diskrimineringsgrunnlagene. 

 

Aktuelt

bilde av et sykehjem Ønsker et tydeligere lovforslag

Ønsker et tydeligere lovforslag

Ombudet støtter forslaget om å hindre tvangsflytting av personer med nedsatt funksjonsevne til sykehjem og institusjonslignende boliger, men mener det ikke er ønskelig med en satt aldersgrense i loven. 

Bilde av bygning - Trolig i strid med loven

- Trolig i strid med loven

Ombudet leverte nylig høringssvar til Kunnskapsdepartementet, der vi er skeptiske til forslaget om nytt opptakssystem i høyere utdanning.

Bildet viser en pasients hånd som blir behandlet av helsepersonell, mens pasienten ligger i en seng. Omfattende innspill til ekspertutvalget om tvang

Omfattende innspill til ekspertutvalget om tvang

LDOs anbefalinger er gitt med utgangspunkt i vårt tilsynsmandat for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Ombud Bjørn Erik Thon poserer foran stor folkemengde inne i FN-bygget i New York Ombudet til stede på FNs kvinnekommisjon (CSW) i New York

Ombudet til stede på FNs kvinnekommisjon (CSW) i New York

Årets overordnede tema er kvinner i den digitale verden.

Skilt av politidirektoratet Ombudet klager Politidirektoratet inn for Diskrimineringsnemnda

Ombudet klager Politidirektoratet inn for Diskrimineringsnemnda

Politiets årsrapport for 2021 oppfyller ikke de innholdsmessige kravene til en likestillingsredegjørelse.

Ombud Bjørn Erik Thon poserer i resepsjonen Likestillings- og diskrimineringsombudets strategi 2023-2025

Likestillings- og diskrimineringsombudets strategi 2023-2025

En god prosess er en forutsetning for en god strategi. I vår strategiprosess har hele organisasjonen deltatt. Vi har hatt mange samlinger, vi har diskutert, kommet med forslag, vært uenig, enig og vi har kommet fram til et resultat alle stiller seg bak.

Shorish Azari og Helene Jesnes holder LDO-kurs

Vil du på kurs med oss?

Ombudet holder jevnlig kurs om temaer innen likestilling og anti-diskriminering.

FN-flagget

Ombodets tilsyn med konvensjonane

Finn ut meir om FN-konvensjonane og korleis ombodet jobbar for å sikre at myndigheitene følgjer dei.

En kvinne med kaffe på gangen.

Sammen setter vi strek

Arbeidstilsynet har i samarbeid med ombudet utarbeidet en elektronisk veileder med seks viktige tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen.