Folk som går ned en trapp

Slik kan ombudet veilede deg

Er du i tvil om du har blitt diskriminert, eller har du spørsmål om hvordan lovverket fungerer? Ta kontakt med oss. 

 

 

Skal du godta lavere lønn fordi du må bli «kjent med norsk arbeidskultur»?

Skal du godta lavere lønn fordi du må bli «kjent med norsk arbeidskultur»?

Følg ombudets nye kampanje om etnisk diskriminering i arbeidslivet.

Ombudet advarer om smittevern-praksis

Ombudet advarer om smittevern-praksis

En situasjon hos en svømmeklubb fikk ombudet til å reagere.

Faglig påfyll: Likestilling og diskriminering i arbeidslivet

Faglig påfyll: Likestilling og diskriminering i arbeidslivet

Velkommen til digitale LDO-kurs!

Koronaviruset - illustrasjonsbilde

Korona, permittering, tolketjenester og diskrimineringsvernet

Ombudet har fått mange spørsmål om hvilke hensyn det er tillatt å legge vekt på i permitteringssaker. Les mer om det her.

Click here for English version about the coronavirus, temporary lay-offs (permittering), and more.

fn-flagget

Ombodets tilsyn med konvensjonane

Vil du vite meir om FN-konvensjonane og korleis ombodet jobbar for å sikre at myndigheitene følgjer dei?

En kvinne med kaffe på gangen.

Sammen setter vi strek

Arbeidstilsynet har i samarbeid med ombudet utarbeidet en elektronisk veileder med seks viktige tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen.