Koronaviruset - illustrasjonsbilde

Korona, permittering, tolketjenester og diskrimineringsvernet

Ombudet har fått mange spørsmål om hvilke hensyn det er tillatt å legge vekt på i permitteringssaker. Les også om dine rettigheter til tolk.

Click here for English version about the coronavirus, temporary lay-offs (permittering), legal protection against discrimination, and the right to an interpreter when using health services.

Diskrimineringsvernet ti år – hvor står vi nå?

Diskrimineringsvernet ti år – hvor står vi nå?

Ombudet ønsker dine innspill!

Er vi godt nok forberedt til neste krise?

Er vi godt nok forberedt til neste krise?

En krise er ikke en unnskyldning til å løpe fra de mest sårbare. Les kronikken fra ombudets brukerutvalg.

Bistår Forsvaret i arbeidet mot seksuell trakassering

Bistår Forsvaret i arbeidet mot seksuell trakassering

Les mer om den nye samarbeidsavtalen.

fn-flagget

Ombodets tilsyn med konvensjonane

Vil du vite meir om FN-konvensjonane og korleis ombodet jobbar for å sikre at myndigheitene følgjer dei?

En kvinne med kaffe på gangen.

Sammen setter vi strek

Arbeidstilsynet har i samarbeid med ombudet utarbeidet en elektronisk veileder med seks viktige tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen.