Folk som går ned en trapp

Slik kan ombudet veilede deg

Er du i tvil om du har blitt diskriminert, eller har du spørsmål om hvordan lovverket fungerer? Ta kontakt med oss. 

 

 

Se ombudets årskonferanse i opptak

Se ombudets årskonferanse i opptak

LDO samlet fagmiljøer for å snakke om kunstig intelligens og morgendagens likestillingsarbeid.

Mannsdagen: På tide med et «gutteløft» for helsestasjonene

Mannsdagen: På tide med et «gutteløft» for helsestasjonene

De lokale tilbudene må gjøres mer relevante for gutter og menn.

Er du tillitsvalgt og opptatt av likestilling på arbeidsplassen?

Er du tillitsvalgt og opptatt av likestilling på arbeidsplassen?

Bli med på ombudets kurs om aktivitets- og redegjørelsesplikten.

Koronaviruset - illustrasjonsbilde

Korona, permittering, tolketjenester og diskrimineringsvernet

Ombudet har fått mange spørsmål om hvilke hensyn det er tillatt å legge vekt på i permitteringssaker. Les mer om det her.

Click here for English version about the coronavirus, temporary lay-offs (permittering), and more.

fn-flagget

Ombodets tilsyn med konvensjonane

Vil du vite meir om FN-konvensjonane og korleis ombodet jobbar for å sikre at myndigheitene følgjer dei?

En kvinne med kaffe på gangen.

Sammen setter vi strek

Arbeidstilsynet har i samarbeid med ombudet utarbeidet en elektronisk veileder med seks viktige tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen.