Folk som går ned en trapp

 

Slik kan ombudet veilede deg

Er du i tvil om du har blitt diskriminert, eller har du spørsmål om hvordan lovverket fungerer? Ta kontakt med oss, og les mer om de forskjellige diskrimineringsgrunnlagene. 

 

Aktuelt

Ber om evaluering av Diskrimineringsnemnda

Ber om evaluering av Diskrimineringsnemnda

Ombudet mener at Norges lavterskeltilbud for behandling av diskrimineringssaker må gjennomgås.  

FNs høring av Norge om diskriminering av kvinner

FNs høring av Norge om diskriminering av kvinner

Les mer her og meld deg på frokostmøte torsdag 02. februar klokken 09:00-10:30.

Stoppes av politiet på grunn av hudfarge og etnisk bakgrunn

Stoppes av politiet på grunn av hudfarge og etnisk bakgrunn

Det forteller unge og voksne med etnisk minoritetsbakgrunn i rapporten "Kontroller uten kontroll" som ombudet har jobbet med det siste året. 

Shorish Azari og Helene Jesnes holder LDO-kurs

Vil du på kurs med oss?

Ombudet holder jevnlig kurs om temaer innen likestilling og anti-diskriminering.

fn-flagget

Ombodets tilsyn med konvensjonane

Finn ut meir om FN-konvensjonane og korleis ombodet jobbar for å sikre at myndigheitene følgjer dei.

En kvinne med kaffe på gangen.

Sammen setter vi strek

Arbeidstilsynet har i samarbeid med ombudet utarbeidet en elektronisk veileder med seks viktige tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen.