Flere folk på rekke

Lurer du på om du har blitt diskriminert? Har du spørsmål om loven?

Vi gir gratis råd og veiledning i saker som gjelder diskriminering og trakassering. Du kan være anonym. 

Aktuelt

Vekt med koder i bakgrunnen Rapportlansering: Må diskrimineringsloven endres på grunn av kunstig intelligens?

Rapportlansering: Må diskrimineringsloven endres på grunn av kunstig intelligens?

7. mai lanserer vi rapporten "Algoritmer, kunstig intelligens og diskriminering. En analyse av likestillings- og diskrimineringslovens muligheter og utfordringer."

En person holder en telefon Diskriminert? Kontakt oss, så hjelper vi deg!

Diskriminert? Kontakt oss, så hjelper vi deg!

Ombudet prøver ut en ny ordning, som gjør at du kommer raskere i kontakt med våre juridiske veiledere.

Rapportfremleggelse Regjeringen må følge opp tiltakene fra Voldtektsutvalget

Regjeringen må følge opp tiltakene fra Voldtektsutvalget

I dag presenterte Voldtektsutvalget sin rapport, som kaster lys over alvorlige problemer og utfordringer knyttet til seksuell vold i Norge.

Kvinne med skjult ansikt i et mørkt rom Skremmende voldtektstall krever umiddelbare tiltak

Skremmende voldtektstall krever umiddelbare tiltak

Med kvinnedagen som bakteppe rettes søkelyset mot alvorlige mangler i kampen mot voldtekt

Bilde av flere mennesker som viser en fysisk rapport Inkorporeringen av CRPD må skje raskt

Inkorporeringen av CRPD må skje raskt

Utvalget som har undersøkt hvordan FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter skal innlemmes i norsk lov, anbefaler å ta den inn i menneskerettsloven.

CRPD lansering Les vår CRPD-rapport her

Les vår CRPD-rapport her

Ombudets anbefalinger om norsk rett og praksis.

Bildet viser statue av Justitia i sølv.

Avgjørelser og rettsutvikling

Her finner du omtale av utvalgte aktuelle avgjørelser i diskrimineringssaker, både fra Diskrimineringsnemnda, norske og internasjonale domstoler.

 

Les mer her

Shorish Azari og Helene Jesnes holder LDO-kurs

Vil du på kurs med oss?

Ombudet holder jevnlig kurs om temaer innen likestilling og anti-diskriminering.

FN-flagget

Ombodets tilsyn med konvensjonane

Finn ut meir om FN-konvensjonane og korleis ombodet jobbar for å sikre at myndigheitene følgjer dei.

En kvinne med kaffe på gangen.

Sammen setter vi strek

Arbeidstilsynet har i samarbeid med ombudet utarbeidet en elektronisk veileder med seks viktige tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen.