Lav terskel for å kontakte ombudet

Vi gir gratis veiledning til alle som har spørsmål om diskriminering. Vår målsetting er at du raskt skal få veiledning som er tilpasset deg og det du spør om. Du kan kontakte oss på telefon eller ved å fylle ut kontaktskjemaet vårt som du finner i lenken over.

Av hensyn til personvernet ditt, bør du ikke sende oss sensitive opplysninger på e-post. Vi svarer deg enten på telefon, i brev til din digitale postkasse eller fysisk brev i posten. Vi bruker kun e-post når saken ikke inneholder personsensitive opplysninger.

Vi kan

  • veilede om diskrimineringsregelverket
  • gi en vurdering av saken din basert på opplysninger fra deg
  • gi innspill til hva du kan gjøre videre
  • gi veiledning om hvordan du kan klage til Diskrimineringsnemnda

Her finner du ombudets praktiske råd til deg som vil sende en klage til Diskrimineringsnemnda

Diskriminering og trakassering som loven beskytter

Diskriminering er usaklig forskjellsbehandling på grunn av en eller flere av disse grunnlagene:

Du har også et vern mot trakassering som har sammenheng med grunnlagene over, og seksuell trakassering  både i arbeidslivet og utenfor arbeidslivet. Les mer om dette i lenkene under.

Ombudet gir også råd og veiledning om aktivitets- og redegjørelsesplikten til arbeidsgivere (ARP).

Vi gir også råd og veiledning om aktivitetsplikten til offentlige myndigheter (LOS)

 

Gjengjeldelse

  • Ombudet gir veiledning i spørsmål som gjelder gjengjeldelse fordi man har fremmet en klage om brudd på likestillings- og diskrimineringsloven, eller har gitt uttrykk for at klage kan bli fremmet. 

  • Arbeidstilsynet gir veiledning i spørsmål som gjelder gjengjeldelse etter varsling om kritikkverdige forhold på egen arbeidsplass etter arbeidsmiljøloven.

  • Diskrimineringsnemnda kan behandle klager som gjelder både gjengjeldelse fordi man har fremmet klage eller gitt uttrykk for at man vil fremme en klage for brudd på likestillings- og diskrimineringsloven, og gjengjeldelse etter varsling om kritikkverdige forhold på egen arbeidsplass etter arbeidsmiljøloven. Les om gjengjeldelse etter varsling på Diskrimineringsnemndas sider her.

 

Dette skjer når du kontakter ombudet

  • Saken vil bli tildelt en saksbehandler, som tar kontakt med deg enten på telefon eller skriftlig. Du vil få tilbakemelding på henvendelsen din i løpet av en uke.

  • Saksbehandler gir deg en vurdering av saken din på bakgrunn av diskrimineringsregelverket og praksis, samt hva du kan gjøre videre.

  • Dersom du ønsker det, kan du få et skriftlig veiledningsbrev der vi oppsummerer saken slik du har forklart den, vi skriver om aktuelt regelverk, gir vår vurdering av saken og innspill til hva hva du kan gjøre videre.

Sakene ombudet mottar 

Ombudet mottar omtrent 2 000 til 2 500 henvendelser hvert år. Veiledningssakene er ikke bare til nytte for de enkelte, men er med på å avdekke diskriminerende praksiser og strukturer. Uten henvendelsene fra publikum vil ikke kunne utføre resten av vårt arbeid på samme måte.

Ombudet har gjennom enkeltsakene en unik inngang til hva som beveger seg på ulike samfunnsområder. Les mer om ombudets pådriverarbeid her. 

Ombudet samler statistikk på type henvendelser vi mottar fra enkeltpersoner, arbeidsgivere, organisasjoner, utdanningsinstitusjoner m.fl.

Vi kan ikke være advokat for dem som kontakter oss.

Praktiske råd for klage

Du finner også praktiske råd for å klage på diskriminering i lenken under: